$950.00 Ditt pris
Oavsett de höjder som L. Ron Hubbard hade nått genom att upptäcka lagarna för theta-universum och OTs potentialer, skulle hans nästa steg komma att bli ännu mer betydelsefullt. För när han inledde de Avancerade kliniska kurserna (ACC-erna), strävade han särskilt... Ta reda på mer >>
$700.00 Ditt pris
L. Ron Hubbard föreläste morgon, eftermiddag och kväll, övervakade ACC-samauditeringarna däremellan, och upptäckte att avsaknad av framgång i auditörernas auditering berodde på att de saknade de grundläggande definitionerna i Dianetik och Scientologi. Denna upptäckt... Ta reda på mer >>
$850.00 Ditt pris
Så stor var efterfrågan från auditörer i väst på L. Ron Hubbards personliga instruktion att han planerade in en ”klinisk kurs i väst” i Phoenix, Arizona. Glädjestrålande dianetiker och scientologer från västra USA visste föga hur välgrundad deras glädje var. Även om ämnet var SOP... Ta reda på mer >>
$800.00 Ditt pris
”Varje gång vi kan hantera ett lite svårare fall finner vi att ett lätt fall hanteras snabbare.” I syfte att hantera alla fall hade L. Ron Hubbard gjort en upptäckt som innefattades i ett enda kraftfullt ord – Varande. Det som följde var helt... Ta reda på mer >>
$375.00 Ditt pris
Om varje tidigare ACC hade signalerat ett banbrytande framsteg – exteriorisering, levnad, varande – var det som skedde under 5:e amerikanska ACC-n minst lika betydelsefullt. Det handlade om universa, eller som L. Ron Hubbard förklarade: ”Det är... Ta reda på mer >>
$600.00 Ditt pris
L. Ron Hubbard hade givit fem ACC-er i rasande tempo: 317 föreläsningar på 147 dagar. Trots ökad auditörsskicklighet kunde ingen uppnå samma resultat som honom. När Hubbard letade efter orsaken gjorde han en avgörande upptäckt – duplicering. ”Auditörer kan inte... Ta reda på mer >>
$425.00 Ditt pris
L. Ron Hubbard isolerade varje övning och process som han fann mest användbar i händerna på andra auditörer, och samlade dem till Intensivproceduren – en auditeringsprocedur där en preclear kunde uppnå exteriorisering och öva upp sina förmågor... Ta reda på mer >>
$275.00 Ditt pris
Sedan de avancerade kliniska kursernas början hade L. Ron Hubbard utvecklat processer som kunde läras ut, som auditörer kunde tillämpa. Följden blev: ”Vi vet nu hur och exakt vad man ska lära ut för att åstadkomma auditörer.” Så den 8:e... Ta reda på mer >>
$125.00 Ditt pris
För att utbilda mängder av auditörer hade L. Ron Hubbard öppnat Hubbard Professional College, som nu gav sin första professionella kurs. Och när han gick fram till talarstolen för den första föreläsningen, var publiken fulla av förväntan. Hubbard spillde ingen tid, utan berättade om... Ta reda på mer >>
$450.00 Ditt pris
”Det blir en stor chock för dianetiker att upptäcka att, trots att vi har den andra boken om Dianetik handlar den enbart om exteriorisering. Detta kommer att bli en stor chock. Men det blir i de flesta fall för att de aldrig läste den första boken.” När Ron talade om Dianetik... Ta reda på mer >>
$150.00 Ditt pris
Med den faktor som är avgörande för auditering framgångsrikt sammanställd i Dianetik 55! och till fullo utlärd under den 9:e amerikanska ACC-n, hade ämnet kommunikation uppenbarligen inte längre kvar några okändheter.... Ta reda på mer >>
$125.00 Ditt pris
När nu efterfrågan på L. Ron Hubbards böcker kom in från så avlägsna platser som Kairo och Tel Aviv, bestämde Hubbard att en mer central plats behövdes för att leda den internationella Scientologins expansion. Således etablerades Founding Church of Scientology i Washington.... Ta reda på mer >>
$550.00 Ditt pris
London var redan en plats som hade en unik betydelse för Scientologin, vilket i synnerhet inkluderade L. Ron Hubbards föreläsningar i november 1952 (Behärskandet av theta) som han gav som förberedelse till Philadelphia doktorandkursen. Denna period... Ta reda på mer >>
$125.00 Ditt pris
Från L. Ron Hubbards fortsatta forskning rörande Sex grundläggande processer kom Sex nivåer av processing, som nådde ännu fler fall på en ännu lägre nivå. Så avgörande var denna teknologi att han bestämde sig för att göra den tillgänglig för alla... Ta reda på mer >>
$200.00 Ditt pris
Efter att ha fullbordat den 4:e ACC-n i London och den professionella kursen Rehabilitering av valförmåga, tog L. Ron Hubbard nästan ingen paus i sitt program för att förbättra auditörsfärdigheter. Dess nästa fas var praktisk utbildning i de... Ta reda på mer >>
$125.00 Ditt pris
När det kom fram att beståndsdelarna i spel var grundläggande i auditering, gav L. Ron Hubbard en mycket speciell professionell kurs. Han hade beskrivit teorin rörande spel och dess tillämpning i föreläsningarna Havingnesskorrektiv – Varför spel och satte nu igång... Ta reda på mer >>
$275.00 Ditt pris
Samtidigt som ett krig hotade mellan stormakterna hade L. Ron Hubbard just gett London-kongressen om mänskliga problem. Han hade där introducerat introduktionskursen Effektiv personal och hade tillkännagivit Arbetets problem... Ta reda på mer >>
$475.00 Ditt pris
Trots den stormiga allmänna debatten över radioaktiv strålning var det ingen av alla ”experterna” som kunde ha avslöjat dess helspårshistoria. Och följaktligen kunde ingen ha identifierat vad dess verkliga hot bestod i. L. Ron Hubbard avslöjade: ”Man kan inte se... Ta reda på mer >>
$475.00 Ditt pris
USA, Storbritannien och Sovjetunionen hade nu alla atomvapen – som allihopa var dödligare än allting tidigare i historien. Men vad deras diplomater inte hade, vilket L. Ron Hubbard påminde auditörerna om, var kunskap om ”en endaste liten grundprincip... Ta reda på mer >>
$250.00 Ditt pris
Med CCH:erna hade L. Ron Hubbard medlen med vilka auditörer kunde lösa även de ”svåraste” fallen. Även om processerna krävde uthållighet och skicklighet av en auditör på nivån Ton 40 – en nivå för vilken bara Clears och OTs kvalificerade – hade Hubbard redan offentliggjort lösningen... Ta reda på mer >>
$450.00 Ditt pris
”Vi går just nu in i en rymdoperatidsålder. Och vi är förmodligen de enda människorna som vet något om vad onkel Sammy och onkel Khrushy står inför.” Medan Sovjetunionens ledare Chrustjov gladde sig över den ryska satelliten Sputnik och Rysslands nyvunna övertag... Ta reda på mer >>
$375.00 Ditt pris
Sedan L. Ron Hubbard vid Clearingkongressen tillkännagivit att clearing nu var ett faktum, ägnade han den 20:e amerikanska ACC-n helt åt att på ett uttömmande sätt upprepa grundprinciper. Hubbard sade till de studerande: ”Vartenda framsteg inom Dianetik och Scientologi... Ta reda på mer >>
$450.00 Ditt pris
L. Ron Hubbard kallade det: ”Det största tekniska framsteget på åtta år.” Även om han gav en glimt av detta framsteg under Clearingkongressen i London, började det stora tillämpningsäventyret vid Londons 5:e ACC. Allt kom från 1947 års... Ta reda på mer >>
$150.00 Ditt pris
Vid Framgångskongressen avslöjade L. Ron Hubbard upptäckter om hur en thetans högsta förmåga är att skapa ordning och därmed tillhandahålla ledarskap. Ingen förkroppsligar dessa saker bättre än auditören – och därmed markerade den 21:a amerikanska ACC-n inledningen... Ta reda på mer >>
$450.00 Ditt pris
Nu fanns verktygen som möjliggjorde för auditörer att regelbundet skapa Clears. Även om det enbart var tid som hindrade att man utbildade tillräckligt många professionella auditörer för att individuellt kunna cleara varje person och därigenom åstadkomma global clearing,... Ta reda på mer >>
$375.00 Ditt pris
Efter en omfattande kongress där L. Ron Hubbard gav ett särskilt budskap till de australiska scientologerna om deras unika ansvar för Scientologin, presenterade han något ännu mer storslaget vid Melbournes 1:a ACC. För med ett flertal vägar som kartlagts till Clear återvände han till det högre... Ta reda på mer >>
$125.00 Ditt pris
När 1950-talet försvann in i historien, vaknade 60-talet till liv med buller och bång. Vid kongressen om människans tillstånd hade L. Ron Hubbard tagit ut kursen mot OT för hela Scientologin genom att tillkännage framsteget rörande ansvar och teknologin för overtar... Ta reda på mer >>
$275.00 Ditt pris
Med L. Ron Hubbards upptäckt av de fyra faktorer som krävs för en auditeringssession – hjälp, kontroll, kommunikation och intresse, inleddes en ny era av framsteg för fall, från botten av Bron och upp. Dessa faktorer, som kom att kallas den dödliga... Ta reda på mer >>
$125.00 Ditt pris
Sedan teknologin för clearing hade utvecklats och man hade metoder för att utbilda auditörer i att använda den, knäckte HGC-er vartenda fall. Eran med konstanta resultat hade anlänt. L. Ron Hubbard sade på den 22:a amerikanska ACC-n: ”Vi har helt enkelt kartlagt en väg, inte bara igenom... Ta reda på mer >>
$200.00 Ditt pris
Utöver allt annat som tog L. Ron Hubbards uppmärksamhet i anspråk under sju och ett halvt år, hade han gett över 1 000 föreläsningar under de professionella och avancerade kliniska kurserna – en samling teknologi som beskriver varje tänkbar aspekt av sinnet och anden och stakar ut en väg... Ta reda på mer >>