$50.00 Ditt pris
Omedelbart efter utgivningen av Dianetik, började Ron ge föreläsningar till fullsatta hörsalar över hela USA. Han talade till tusentals åt gången och efterfrågan bara fortsatte att öka. För att tillgodose detta intresse spelades hans framträdande i Oakland, Kalifornien... Ta reda på mer >>
$200.00 Ditt pris
Efter sex månader av resande från kust till kust, och föreläsningar för de första dianetikerna, samlade L. Ron Hubbard auditörer i Los Angeles för en ny professionell kurs. Ämnet var hans nästa genomgripande upptäckt om livet – ARC-triangeln, som beskrev det inbördes... Ta reda på mer >>
$125.00 Ditt pris
Det som låg bakom utvecklingen av Tonskalan och Tabellen för bedömning av människan var ett monumentalt framsteg: Teorin Theta–MEST, som innehåller förklaringen om växelverkan mellan Liv – theta – och det fysiska universum... Ta reda på mer >>
$250.00 Ditt pris
Den historiska kongress som tillkännagav återföreningen av Dianetik och Scientologi i och med releasen av Dianetik 55! Fram till nu hade var och en verkat i sin egen sfär: Dianetik riktade sig till människan som människa – de första fyra dynamikerna,... Ta reda på mer >>
$350.00 Ditt pris
Med sammanställningen av Axiomen kom medlen för att kunna ta itu med viktiga punkter hos ett fall, vilket kunde lösa all aberration. Grundläggande postulat, Primär tanke, Orsak och effekt och deras inverkan på allt från Ta reda på mer >>
$175.00 Ditt pris
Ansatt av förfrågningar efter sina senaste framsteg svarade L. Ron Hubbard med allt de ville ha och mer därtill vid den andra årliga konferensen för Dianetik-auditörer. Han beskrev den teknologi som ligger bakom självprocessingstegen i Handboken – häri finns Ta reda på mer >>
$350.00 Ditt pris
L. Ron Hubbard började den första föreläsningen i denna serie med sex ord som skulle förändra världen för evigt: ”Detta är en kurs i Scientologi.”Därefter beskrev han inte bara den oerhörda omfattningen av detta, ett då splitternytt ämne, utan redogjorde dessutom... Ta reda på mer >>
$125.00 Ditt pris
L. Ron Hubbard förklarade: ”Teknik 80 är tekniken för Att vara eller inte vara.” Därefter avslöjade han den helt avgörande grunden som förmåga och förnuft vilar på: individens förmåga att fatta ett beslut.Här är således strukturen hos... Ta reda på mer >>
$250.00 Ditt pris
”Teknik 88 är den mest hyperboliska, upplivande, dramatiska, oöverdrivbara, högtflygande, superlativa, grandiosa, kolossala och magnifika teknik som det mänskliga sinnet överhuvudtaget skulle kunna ta till sig. Den är lika omfattande som helspåret och alla händelser på det. Det är vad man... Ta reda på mer >>
$250.00 Ditt pris
L. Ron Hubbard började föreläsningarna med tillkännagivandet av sin nya bok – Scientologi 8-80 – och avslöjade inte bara sina viktiga framsteg om theta som källan till Livsenergi, utan han redogjorde dessutom i detalj för de forskningsmetoder... Ta reda på mer >>
$175.00 Ditt pris
Medan L. Ron Hubbard förberedde sin nyaste bok och doktorandkursen som han just skulle hålla, kallade han samman auditörer för en ny professionell kurs. ”För första gången med den här klassen kliver vi, verkligen, bortom omfattningen av ordet Överlevnad.”... Ta reda på mer >>
$1,250.00 Ditt pris
Denna berömda serie utgör det största enskilda verk som någonsin sammanställts om människoandens struktur, beteende och potential. Den ger just de grunder som ligger bakom vägen till Opererande thetan. Här ges det fullständigt i detalj – thetanens förhållande till skapelsen,... Ta reda på mer >>
$275.00 Ditt pris
Med en thetans potentialer fullständigt fastställda kom en blick utåt som resulterade i L. Ron Hubbards monumentala upptäckt av ett universellt lösningsmedel och theta-universums grundläggande lagar – lagar som ganska bokstavligt... Ta reda på mer >>
$375.00 Ditt pris
Här är panoramasynen på Scientologin i dess helhet. Efter att ha sammanställt ämnet Scientologi i Skapandet av mänsklig förmåga, gav L. Ron Hubbard en rad halvtimmelånga föreläsningar, specifikt som ett komplement till ett fullständigt studium av boken. Från de... Ta reda på mer >>
$175.00 Ditt pris
Medan Tankens grunder fungerar som en introduktion till ämnet för nybörjare, innehåller den även en sammanfattning av grunderna för varje scientolog. Här finns djupgående beskrivningar av dessa grunder. Varje föreläsning är en halvtimme lång och var och en ger en fullkomlig... Ta reda på mer >>