$15.00 Ditt pris
Från hans äventyrliga ungdom i en strapatsrik amerikansk västern till hans långa resa igenom ett fortfarande mystiskt Asien; från hans tjugo år långa sökande efter livets innersta natur till triumfen med Dianetik och Scientologi – detta är vad L. Ron Hubbard berättar i en föreläsning... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Sedan tidernas begynnelse har människan försökt att befria själen från kroppen och på så sätt uppnå odödlighet. Mot bakgrund av detta storslagna dramat berättar L. Ron Hubbard hur Scientologi genom att utnyttja och bygga vidare på 10 000 års tänkande människor, representerar en historisk,... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Den populäraste bok som någonsin publicerats om det mänskliga sinnet, Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, skapade en våg av efterfrågan hos allmänheten om personlig instruktion från författaren. Denna föreläsning är L. Ron Hubbards första inspelade ord om den... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Efter att ha undersökt hela livet i dess olika variationer och komplexiteter, isolerade L. Ron Hubbard den gemensamma nämnaren till allt levande – Existensens dynamiska princip: Överlev!Hur tillämpas då överlevnad gällande människan och hennes... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Under sin forskning inom ämnet utbildning, upptäckte L. Ron Hubbard den avgörande underliggande förutsättning som varit helt utelämnad från alla utbildningssystem. För att vara exakt, det har aldrig funnits en utbildning i själva ämnet: att studera.... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
I denna klassiska föreläsning om sökandet efter sanning beskriver L. Ron Hubbard de centrala principer som gör Scientologi annorlunda – de principer genom vilka varje person tar itu med sitt eget personliga sökande för att upptäcka sanningen. Efterhand som individer... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Ständigt observerande och frågande, genomsökande människans kunskaper efter svar angående sinnet, själen och livet och utan att hitta några, gav sig L. Ron Hubbard ut på fullständigt okänd mark – sådana är detaljerna i en historia som inte berättats någon annanstans. För detta är... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Med bevis som kunde demonstreras snarare än enbart tro, fastställde L. Ron Hubbard att det verkligen finns en odödlig själ med oändliga överlevnadskrafter – en medvetande-om-medvetande-enhet som är personen själv. I och med att vetenskapen tillhandahöll... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
I en värld som snabbt går mot ett osäkert öde, hur kan en ensam individ ha kontroll över sitt eget öde? Måste han stillatigande vänta på nästa oförutsedda slag? Eller skall han sträva efter att till vilket pris som helst och genom vilken plan som helst... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Vad är liv? Det var den centrala frågan L. Ron Hubbard ställde när han började nysta upp den mänskliga tillvarons gåta. Och han kom fram till en på det hela taget häpnadsväckande slutsats – en som plötsligt kastade ljus över livets alla olika fenomen. Livet... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Medan L. Ron Hubbard fortfarande var en ung man och studerade vid universitet uppmanade han kollegiet att använda fysikens principer på sinnets område. Det var ett fullständigt nyskapande tillvägagångssätt. Och när ingen antog utmaningen satte han själv igång med uppgiften. Genom... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
De som åstadkommer mer med mindre ansträngning är mer villiga, mer kapabla och, faktiskt, mer effektiva. De är mer lämpade att fatta viktiga beslut. Här är ett helt nytt perspektiv på effektivitet – inte i mekanisk bemärkelse, utan vad gäller tanke, emotion och ansträngning. Här är dessutom... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Andradynamiken, drivkraften att överleva för familjen och den framtida generationen, har länge varit en källa till mysterium och förvirring. Det är därför ett avsevärt framsteg att till slut besvara frågan om hur man åstadkommer överlevnad i överflöd i denna kritiska del av livet. Vem som... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Ditt sinne: det är din ständiga följeslagare. Trots detta har människan praktiskt taget inte vetat någonting om hur det fungerar. Och i stort sett varje mänsklig kris, från äktenskap som slutar med skilsmässa till yrkesbanor som slutar i frustration, kan ledas tillbaka... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
L. Ron Hubbard utforskar historien om människans forskning och undersökning på den mänskliga själens område. Efterhand som de mekaniska teknologierna fick övertaget kom inget parallellt fram som gjorde att religion kunde tillämpas i vardagen. Således betyder Scientologins... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Den har köpts och sålts i tusentals dramer. Den har predikats om från varje predikstol – debatterats, bestridits, fördömts och höjts till skyarna. Och utan någon möjlighet att på ett korrekt sätt kunna mäta eller sätta mått på den har de fysiska vetenskaperna antingen ignorerat den eller... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Vad händer när någon sätter ett helt tankeområde ”på automatik”? Eller till och med hela sitt liv? Här får man reda på de mentala ”mekanismer” som underminerar en individs förmåga att fatta beslut, och hur man upptäcker dem hos både en själv och andra. Och... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Ett extraordinärt drama spelades upp under tusentals år, det var människans enträgna försök att genomtränga mysteriet ”medmänniskor” – och att på så sätt förstå sig själv – det här kom inte enbart till uttryck i filosofi och religion, utan även i krig och erövring. När L. Ron Hubbard... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Det har ingen massa och ingen position. Det är inte energi. Ändå är det levande och det ger liv. Sådana är karaktäristikerna för ”en livgivande enhet” – inte bara källan till all tankeverksamhet men också till allt som är ärbart, etiskt... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Den sviker individers ljUSA:ste förhoppningar, splittrar familjer, den skapar tumult i organisationer och kastar nationer in i kaos. Vilket elakartat frö gror i det mänskliga sinnet som inte bara hindrar individer från att ”tänka rätt” utan tvingar dem att agera på sina irrationaliteter? I... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Ordet ”frihet” uttrycker inte bara grundläggande rättigheter såsom yttrandefrihet och religionsfrihet, utan många andra livsviktiga begrepp: möjlighet, val, trygghet och till och med lycka. Dess kraft gör det dock benäget att användas till dåliga syften helt motsatta dess sanna mening. Genom... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Här är den märkliga berättelsen om hur en man, den atenske statsmannen Perikles, föreställde sig en bättre framtid för mänskligheten – en framtid fri från tyranni. Och för att fullt ut kunna uppnå denna bättre framtid, har vi här L. Ron Hubbards personliga historia om hur han höll... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Att döma av det tvång och den ängslan förbundet med pengar är det få människor som är medvetna om dess verkliga syfte och funktion. När L. Ron Hubbard beskriver dess egentliga roll för att bistå överlevnaden för individer, grupper och kulturer blir det klart att pengars dåliga rykte inte... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Sedan man började använda de första kärnvapnen har människor överallt levt med möjligheten att allting som de uppskattar skulle kunna utplånas. För många är deras enda skydd hoppet att det aldrig kommer att hända. Men genom att antalet länder med atom- och kärnvapen... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
I sin strävan att finna svaren till livet och människan, upptäckte L. Ron Hubbard att alla livsformer motiveras av en enda befallning: Överlev! Men frågor kvarstod. Exakt vad är liv och hur uppnår det sina överlevnadssyften? Här avslöjar han... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Hjälp genomsyrar varje del av livet. Ändå inser få personer till vilken grad det avgör deras överlevnad. För villigheten att ge och få hjälp ligger till grund för alla mänskliga reaktioner och beteenden. Hur ökar man en persons självförtroende, förbättrar hans förmåga att kommunicera... Ta reda på mer >>