$15.00 Ditt pris
Slutgiltiga, avgörande, föredömliga och helt enkelt storslagna. Sådana är dessa monumentala föreläsningar med vilka L. Ron Hubbard sätter det slutgiltiga utropstecknet på den legend som bär namnet Saint Hill Special Briefing Course. För i sina allra sista föreläsningar... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Vid en avgörande period, när hon behöver dem som bäst har människan berövats just de kvaliteter som hennes framtida överlevnad hänger på. Närmare bestämt kvaliteten i ledarskap. Här framför L. Ron Hubbard detta oförglömliga budskap, en föreläsning han ansåg... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Orgplanen överskrider allt som människan tidigare har förstått om organisation och omfattar hela livet, beskriver syfte, samordnar syften för var och en av dess medlemmar; den har även ett inbyggt system för självkorrigering för att förhindra motsyften – och allt går parallellt med Bron,... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Med den allra första teknologin för observation, och närmare bestämt konfrontering, är här L. Ron Hubbards historiska föreläsning som avslöjar den avgörande betydelsen av utbildningsövningarna (TR:ar). Här beskrivs även det framsteg som uttrycker... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Det som utgör grunderna i LRHs organisationsteknologi är också den första faktiska organisationsteknologin. L. Ron Hubbard beskriver ingående de grundläggande lagar och stabila data som styr ämnet och visar hur man ska använda det. Även om dessa lagar utgör stommen... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
På 1960-talet fastställde L. Ron Hubbard kriteriet för en helt ny filosofi. Den skulle inte kräva att man vände sig till personens sinne och, således, ingen auditering. Ändå måste dess fördelar vara snabba, bestående och så märkbara att individen omedelbart skulle känna igen sanningen.... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
I en monumental föreläsning fastställer L. Ron Hubbard att Scientologi för vidare den tradition som skapade de stora civilisationerna i detta universum och uppfyller deras finaste och äldsta strävanden. Och eftersom dessa strävanden finns hos alla människor, kommer en välriktad kommunikation... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Genom att identifiera tillstånden upptäckte L. Ron Hubbard medlen att för alltid eliminera ”ödets” verkningar på människors livsöden. Vägen till att uppnå det går genom tillståndsformlerna: kris, normal verksamhet, tillströmning, maktväxling... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
I denna skalar L. Ron Hubbard bort den förvirring och de mysterier som har samlats under århundraden kring den urgamla frågan: ”Vad är sanning?” Och med tanke på att inget inom området mänsklig filosofi någonsin har närmat sig det djup och den förståelse som finns i denna föreläsning... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Denna föreläsning, innehåller teknologi direkt från Faktorerna och har en särskild magi, ger svaret på en fråga som alla thetaner funderat över sedan tidernas begynnelse – att skänka varande eller inte skänka varande? Genom att detaljerat visa hur en thetan skänker... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Här är för första gången en definition på den äktenskapliga relationen, inte vad gäller orden ”tills döden skiljer oss åt” utan när det handlar om ”individer” och ”postulat”. Ur den synpunkten kommer inte bara de exakta orsakerna till ett misslyckat äktenskap utan även en exakt... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Barn är thetaner som upptar små kroppar, ett avgörande datum som ger det enda perspektiv från vilket de kan bli förstådda. Efter att ha etablerat sanna data om vad barndom är, ger L. Ron Hubbard en fullständig teknologi både för hur man lever med och auditerar barn.... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
En storslagen berättelse, ett ojämförligt äventyr. Detta är berättelsen om den fria individen – de misstag han begick, varför han gjorde dem och hur de ledde till hans slutliga nederlag. Men en ny frihetscykel har inletts. Thetaner kan, efter en lång nedgång, till slut... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
När L. Ron Hubbard beskriver hur en individs nedgång från vetande till icke-förståelse på Tabellen för bedömning av människan går parallellt med Tonskalan, redogör han i detalj för konsekvenserna när vibrerande, förstående liv försöker kommunicera med död, själlös materia. Denna... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Här är anledningarna till att en del dynamiker är specifika och andra generella, vad detta betyder, och konsekvenserna för alla scientologer allteftersom en dynamik samverkar med en annan. För hur kan någon bli fri samtidigt som deras egna samhällen,... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Den har ingen våglängd, ingen position i tid eller rum. Den är vad L. Ron Hubbard kallar ”en primär upptäckt inom humanismens område” och dess friläggande och identifiering har gett svaren till hela livet. Och med hans detaljerade redogörelse av dess möjligheter, trasslar sig medvetande-om-medvetandeenheten... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Vilket är det datum som varje scientolog kan kommunicera till familj, vänner och världen – ett datum som på några minuter kan vända apati till entusiasm och orörlighet till aktivitet? I en föreläsning som har uppnått legendarisk status ger L. Ron Hubbard sitt odödliga svar. Allteftersom... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Vad gäller livet beskriver L. Ron Hubbard i detalj förvirringens struktur och illustrerar varför ett stabilt datum är av långt större värde än en logisk slutsats. Och vad gäller auditering kan fenomen som inträffar rutinmässigt mellan auditör och preclear, såväl utanför som i auditeringsrummet,... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Utan den kunskap om sinnet, själen och livet som upptäckts inom Scientologin har utbildning inte bara saknat delar som varit nödvändiga för framgång, utan dess defekter har handikappat civilisationer. Således ger L. Ron Hubbard en omfattande och mycket specifik redogörelse om hur man omformar... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Vad är en optimal hastighet? Vad är en optimal temperatur? Vad är en optimal färg? Svaren är allt annat än samstämmiga från person till person. Till och med så vardagliga saker som val av underhållning, bedömning av vad som är god smak när det gäller mat och dryck, faktiskt i stort sett... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Allt började med en häpnadsväckande upptäckt som gav specifika know-how – för formeln är exakt – om hur man för ut Scientologins sanningar till varje del av samhället. När den först tillämpades, producerade formeln ”magiska” resultat som direkt skapade en oerhörd expansion, och den... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
När villighet att ta ansvar omfattar en bred sfär och den är fri och utan rädsla, kan även en enskild individ påverka ett område långt bortom sin omedelbara sfär. Det är som L. Ron Hubbard säger, ett fenomen som trotsar en förnuftig förklaring. Detta är ett övertygande... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Med en ny blick på de åtta dynamikerna ger L. Ron Hubbard en klassisk beskrivning av förhållandet mellan dynamikerna och Tonskalan. Det börjar med en beskrivning av dynamikerna som en ”gradientskala av universum”. För första gången beskrivs det L. Ron Hubbard kallar ”teorin om individualism”.... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Den västerländska civilisationens överlevnad är oviss. Den egentliga faran vilar istället i själva naturen av det som hotar människan som helhet – individuell aberration. Sålunda, bara en organisation med en teknologi som kan konfrontera och hantera individen kan frigöra... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
När tomatplantor sköt upp sex meter var experter överens om att L. Ron Hubbards forskning utgjorde ”en upptäckt av oerhörd betydelse för alla trädgårdsmästare”. Men den verkliga historien omfattade mycket mer. Från L. Ron Hubbards nya undersökning av Existensens grundläggande princip... Ta reda på mer >>
$15.00 Ditt pris
Syftet förblir vad det alltid har varit – att cleara varje individ på jorden. Men även om de tekniska procedurerna har funnits länge så kräver ett så viktigt företag också något mer. Närmare bestämt möjligheten att se till att det som auditörerna levererar till sina preclears är den... Ta reda på mer >>