De här föreläsningarna ger den enda befintliga dokumentationen dag för dag, vecka för vecka, om hur forskningen gick framåt inom Dianetik och Scientologi. De banade vägen, från total okunnighet i ämnet och fram till idag. Människan visste inget om sinnet när det började, och idag har vi nått så här långt. Och dessa föreläsningar var milstolparna på vägen ut.
– L. Ron Hubbard

Kongresserna och ACC Allt faller på plats

Alla beståndsdelarna på hela vägen L. Ron Hubbard färdades med sin forskning och utveckling erbjuder tillsammans ett makalöst djup i förståelsen – eftersom alla upptäckterna bygger på varandra, steg för steg.

Kongressföreläsningarna – Hubbards legendariska evenemang där han tillkännagav sina senaste banbrytande framsteg för alla scientologer och allmänheten.

Föreläsningarna till de avancerade kliniska kurserna – dokumentationen dag-för-dag av forskningen och upptäckterna, med L. Ron Hubbards ingående instruktion och demonstrationer för auditörer om tillämpningen av de framsteg som presenterades vid kongresserna.

Föreläsningarna under de professionella kurserna – Hubbards föreläsningar under de professionella kurserna utgör ryggraden bland kurserna för certifiering av auditörer. I dessa behandlar han både de senaste auditeringsprocedurerna och processer.

Ett kronologiskt studium av föreläsningarna till kongresserna, ACC-erna och de professionella kurserna ger den främsta utbildningen i Scientologi, varje framsteg är en ny milstolpe i människans förståelse av människan och är, allt sammantaget, vägen till andlig frihet och odödlighet.

Det fullständiga biblioteket med L. Ron Hubbards föreläsningar – som nu finns för första gången – är ett studium som saknar motstycke under alla tidsåldrar.