Kongressföreläsningarna är L. Ron Hubbards särskilda event som innehåller hans tillkännagivanden av varje nytt banbrytande framsteg. Alla kom till dem – auditörer och preclears, erfarna scientologer och de som var helt nya i ämnet.

Kongresserna

L. Ron Hubbards strävan att besvara de gåtor som hade brytt människan omfattade över tre årtiondens undersökningar och ledde fram till upptäckten av det reaktiva sinnet och utgivningen av Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen.

Forskningsspåret fram till maj 1950 må ha varit omfattande, men de följande årtiondena var Hubbard fullständigt oförtröttlig i sina efterforskningar.

Först fick han – genom att han tillgodosåg en rörelse som tändes över en natt och spred sig som en löpeld – i efterdyningarna av Bok Ett, fall efter fall att arbeta med, vilket försåg honom med den stora mångfalden i människans tillvaro, i all dess härlighet, degradering och komplexitet. Och på det här sättet, genom att fortsätta att själv ge auditörskurser samtidigt som han också personligen arbetade med de individuella fallen, följde stadigt nya framsteg, vilka började med upptäckten av theta ... att förlåten lyftes från tidigare liv ... och med ännu mer häpnadsväckande avslöjanden som fanns på tillvarons helspår, upptäckten av livsenergi ... en individs potentiella förmågor som Opererande thetan ... teknikerna för exteriorisering ... och genom allt detta och på bara fyra år ... hela utvecklingen av ämnet från Dianetik till Scientologi.

Men som L. Ron Hubbard sade, för att nå dithän att full tillämpning var möjlig för andra var hans uppgift sedan att gå in på en lägre nivå under människans nuvarande nivå. Närmare bestämt, efter att ha isolerat de grundläggande lagarna och axiomen i Scientologi hade han grunden för all framtida forskning genom systematiseringen av material och processer för att göra det möjligt för varenda individ att uppnå sin fulla potential.

Så medan han fortsatte att arbeta med auditörer, instruera dem på avancerade kliniska kurser (ACC) och professionella kurser, så spelades hans upptäckter in i över 3 000 föreläsningar vilka, steg för steg, och totalt sett, ger det stora panoramat av förståelse av det mänskliga sinnet och livets hemligheter som är dagens Scientologi.

Dessutom finns inom denna kronologi av på varandra följande framsteg, också milstolpar, framsteg av sådan betydelse att de utgjorde nästa sjumilakliv i byggandet av Bron, så att vem som helst skulle kunna färdas på den. Dessa milstolpar, dessa sjumilakliv, är just vad man finner i Hubbards kongressföreläsningar.

Och nu är de, för första gången, alla tillgängliga för dig.

När det handlar om att ”vara där med Ron”, finns det inget som kommer i närheten av att lyssna på hans kongressföreläsningar. Och det var precis vad han avsåg när han först gav dem. För kongresserna var i ännu högre grad än hans utbildningsföreläsningar till auditörer en sällsynthet – var och en var en stor händelse i sig!

De hölls vanligen två gånger om året, för det mesta i London och Washington DC, men även på platser som Phoenix, Melbourne och Johannesburg och kongresser besöktes av folk från hela världen: auditörer och preclears, scientologer nya och gamla, och till och med deras vänner som inte var scientologer – alla var välkomna.

Och vad de fick höra var Rons tillkännagivande av de senaste framstegen och upptäckterna, vilka var och en öppnade en ny port till personlig frihet och förmåga, och utgjorde nästa större byggsten för den bro vi har idag.

Varje serie innehåller en fullständig del av Dianetik eller Scientologi-teknologi, och beskriver i detalj både användningen i auditering och dess tillämpning inom tillvarons alla områden, allt i syfte att skapa en ny civilisation. Vad detta beträffar innehåller kongressföreläsningarna de program av Hubbard som alla scientologer ska använda inom sina verksamhetsområden och som alla utgör de väsentliga beståndsdelarna för att cleara planeten.

Men framförallt är dessa föreläsningar till för din personliga vinning och dina framsteg. För här avslöjas fällorna, en efter en, och man får kunskapen för att undvika dem för alltid. Det är därför kongresser är de föreläsningar som varenda scientolog ska lyssna på.

Även om varje kongress omfattar ett separat ämne och går att lyssna på utan tidigare studier, har ett kronologiskt studium den fördelen att det låter dig se hur ämnet gick framåt och vilka höjdpunkterna är i utvecklingen.

Men oavsett vilken kongress du lyssnar på härnäst kommer du att vilja ha dem allihop. För L. Ron Hubbards kongressföreläsningar innehåller mycket mer än de banbrytande framsteg som byggde Bron till total frihet. Där finns också den där speciella atmosfären av något mer. Det är just det scientologer talar om när de försöker beskriva den unika känsla man bara får av att lyssna på Rons föreläsningar. Där hela upplevelsen vida överstiger till och med själva den fantastiska informationen. Allt sammanfattat som själva kärnan i vad miljontals människor har lärt känna och älska som ”Rons föreläsningar” – detta är kongresserna.