De grundläggande böckerna och föreläsningarna - L. Ron Hubbards böcker innehåller sammanfattningarna av de banbrytande framstegen och slutledningarna, så som de gjordes under hans fortlöpande forskning. Många gånger gav Ron en serie föreläsningar omedelbart efter att han publicerat en ny bok, där han gav ytterligare förklaringar och utförligare beskrivningar av dessa upptäckter, liksom deras fulla tillämpning i auditering och i livet. Att studera dessa föreläsningar tillsammans med boken ger en förståelse som annars inte vore möjlig.

Grunderna

Materialet i Dianetik och Scientologi är den största mängden information som någonsin samlats om sinnet, anden och livet, rigoröst förfinat och systematiserat av L. Ron Hubbard under fem årtionden av forskning, undersökningar och utveckling. Resultaten från detta arbete finns i hundratals böcker och i över 3 000 inspelade föreläsningar.

De grundläggande böckerna och föreläsningarna utgör det fundament som Bron till frihet har byggts på. L. Ron Hubbard gav många gånger en rad föreläsningar omedelbart efter releasen av en ny bok för att ge ytterligare förklaringar och insikter rörande dessa milstolpar. Tack vare monumentala insatser för att återställa materialet är dessa föreläsningar nu tillgängliga.

Medan L. Ron Hubbards böcker innehåller sammanfattningar av framsteg och slutledningar efterhand som de visade sig under forskningen, ger hans föreläsningar den löpande dokumenteringen, dag för dag, och förklarar de tankar, slutledningar, tester och demonstrationer som fanns längs denna väg. Därmed utgör de en fullständig dokumentering av hela forskningsspåret och erbjuder inte bara de viktigaste framstegen i människans historia, utan även varför och hur Hubbard gjorde dessa framsteg.

En stor fördel med att studera dessa böcker och föreläsningar kronologiskt är att de innefattar ord och termer som, när de ursprungligen användes, definierades av L. Ron Hubbard med stor noggrannhet. Det rör sig om mycket mer än bara en ”definition”, hela föreläsningar ägnas åt en fullständig beskrivning av varje ny Dianetik- och Scientologi-term – vad som gjorde framsteget möjligt, hur det skall tillämpas i auditering, liksom hur det är tillämpbart i själva livet. Resultatet av detta är att man inte lämnar några missförstånd efter sig utan får en fullständig begreppsmässig förståelse av Dianetik och Scientologi och förstår dessa ämnen på en nivå som annars inte vore möjlig.

Genom att studera materialet i ordningsföljd kan man se hur ämnet utvecklades och känna igen de främsta utvecklingsnivåerna. De böcker och föreläsningar som följer visar var de passar in på utvecklingslinjen. Därav kan man se vilket ens nästa steg är eller vilka tidigare böcker och föreläsningar man kan ha missat. Man kommer sedan att kunna fylla eventuella luckor och inte bara vinna kunskap om alla framsteg utan dessutom få större förståelse av vad man redan har studerat.

Detta är vägen till att veta hur man vet, vilket öppnar portarna till ens framtida evighet. Följ den.