Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Kooperativa annonseringsregler

Bridge Publications är mycket glada att kunna delta i samarbete om reklam. Det första steget är att kontakta Trade Sales Director, Ann Arnow på (800) 722-1733 så att denna typ av program kan ses över i linje med våra nuvarande kampanjer.

De allmäna riktlinjerna är som följer:

 1. För att bli berättigad till medel för samreklam, måste återförsäljaren ha skriftligt godkännande i form av en officiell överenskommelse med Bridge om samarbete, och denna måste vara underskriven av Bridge försäljningsavdelning.
 2. En återförsäljare vars konto har god kreditvärdighet kommer att tillåtas upp till 10 % av totala nettot på köp från Bridge eller en grossist.
 3. Bridge kommer att betala 75 % av de verifierade faktiska utrymmeskostnaderna för reklam i tryck eller i sändning upp till det maximala beloppet som är godkänt i enlighet med #2 ovan.
 4. Ansökningar om samarbetsersättning skall innehålla en beskrivning av media, storlek (eller om sändning, antal inslag), kostnader och datum för planerade reklam.
 5. Denna ersättning kommer att finnas tillgänglig för annonsering av de titlar som bestäms av förlaget och kan komma att begränsas till specifika geografiska områden.
 6. Ersättning enligt Bridges samarbetsreklam och marknadsföringspolitik, skall utfärdas för annonsering i media baseras på faktiska betalda kostnader för mediatid eller utrymme på den lokala (ej nationella) ränta efter inlämnande av a) ett avskiljbart ark för annonsering i tidningar och magasin, eller intyg om att sända radio- eller tv-reklam, och b) dokumentation för att styrka den faktiska betalade totala kostnaden för mediareklam, efter rabatter. Ersättning för annan godkänd promotion kommer att utgå efter föreläggande av a) utrivningsbara ark från kataloger, cirkulär, utskick, eller annan säljfrämjande material, och b) dokumentation för att styrka de faktiska totala utbetalda kostnader för främjandet. Inlämning av all dokumentation skall göras till Bridges försäljningsavdelning.
 7. När det gäller reklam som omfattar mer än en förlagets titlar, för att berättiga till ersättning, skall mängden utrymme som ägnas åt alla Bridges titlar stå i proportion till Bridges andel av kostnaderna för reklam.
 8. Återförsäljare kan inte dra av betalningar från fakturor. Inga återbetalningar kommer att ske till detaljhandlare som inte har god kreditvärdighet. Ersättning som överstiger de gränsen på 10 % för faktiskt nettoförvärv för innevarande kalenderår debiteras tillbaka till återförsäljaren. Ingen ersättning kommer att utfärdas om ansökan med tillhörande stödmaterial inte har tagits emot inom sextio dagar från dagen för samarbetsreklamen
 9. Återförsäljare som köper Bridges böcker från grossister kan fortfarande beviljas samarbetsreklam och promotionsbidrag enligt den policy som beskrivs ovan. En överenskommelse om reklam och promotion kan dras upp baserat på en återförsäljarens grossistinköp om Bridge erhåller verifiering av återförsäljarens inköp av utsedda titlar från grossisten i återförsäljarens namn. Återförsäljaren kommer att skickas ett exemplar av kreditavtalet i denna transaktion. Återförsäljaren kan direkt lämna in kopior till Bridge av grossistens fakturor med angivande av titlar och kvantitet som köps med återförsäljarens begäran om reklam.
 10. Alla fordringar skall skickas till:
  Försäljningavdelningen
  Bridge Publications, Inc.
  5600 E. Olympic Blvd.
  Los Angeles, CA 90022