Utgivare av böcker av L. Ron Hubbard, författare av New York Times och internationella bestsellers

Annonsering

Bridge betraktar dig som en partner i verksamheten att sälja L. Ron Hubbards arbeten. Vi är mycket aktiva i främjandet av våra böcker, ljudböcker och dvd:er via tv, radio och tryckt reklam.

Vi märker gärna annonserna i våra böcker med din butiks namn för att öka allmänhetens efterfrågan i din butik. För mer information om detta, kontakta Trade Sales Director, Ann Arnow, på (800) 722-1733.