Grunderna

”Detta material innehåller alla grunder för det enda spel i universum där alla vinner, det triumferande livets spel.”

– L. Ron Hubbard
De grundläggande böckerna och föreläsningarna - L. Ron Hubbards böcker innehåller sammanfattningarna av de banbrytande framstegen och slutledningarna, så som de gjordes under hans fortlöpande forskning. Många gånger gav Ron en serie föreläsningar omedelbart efter att han publicerat en ny bok, där han gav ytterligare förklaringar och utförligare beskrivningar av dessa upptäckter, liksom deras fulla tillämpning i auditering och i livet. Att studera dessa föreläsningar tillsammans med boken ger en förståelse som annars inte vore möjlig.
Ta reda på mer