Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

17:e amerikanska ACC-n

17:e amerikanska ACC-n

17:e amerikanska ACC-n

USA, Storbritannien och Sovjetunionen hade nu alla atomvapen – som allihopa var dödligare än allting tidigare i historien. Men vad deras diplomater inte hade, vilket L. Ron Hubbard påminde auditörerna om, var kunskap om ”en endaste liten grundprincip om att komma överens med en annan individ eller grupp. Detta känner de inte till.” Följaktligen hotade en potentiell katastrof. Till och med utan krig åstadkom kärnvapentestning strålning, vilket restimulerade människor på deras förstadynamik. Lösningen fordrade en grundläggande attityd gentemot världen i stort: auditör till preclear. Därav den förnyade betydelsen av kontroll, kommunikation och havingness (CCH) vad beträffade räddning av planeten. Och vad Hubbard levererade vid den 17:e amerikanska ACC-n var intensiv instruktion rörande beståndsdelarna i CCH – från provauditering till att lära ut kommunikationsformeln, till vad som skulle bli CCH 1, CCH 2, Ton 40 på ett föremål och Ton 40 på en person. Här är sannerligen en omfattande översikt av praktiskt taget varenda grundprincip – människans delar, ARC, Tonskalan – särskilt vad gällde att vända på samhällets förfall. När L. Ron Hubbard sedan hade korsat Atlanten släppte han dessa upptäckter till en ännu större publik vid Londonkongressen om radioaktiv strålning, kontroll & hälsa.

Läs vidare 
köp
$475 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 43

Mer om 17:e amerikanska ACC-n

En scientolog är en person som kontrollerar människor, omgivningar och situationer från ton 40.

Så du vill kunna kontrollera en situation? Tillkalla en scientolog.

Vill du kunna kontrollera ett område? Tillkalla en scientolog. – L. Ron Hubbard

År 1957 hade inletts med en värld som präglades av osäkerhet och oro inför framtiden, och spänningarna släppte inte när januari övergick i februari. Risken för ett verkligt krig som var ”hetare” och mer dödligt än något i historien utgjorde ett mycket påtagligt hot, eftersom västvärlden och det sovjetiska imperiet fortsatte sin konfrontation utan något uppenbart slut i sikte, och både USA och Storbritannien och Ryssland hade atomvapen.

L. Ron Hubbard hade därför, och som alltid med inriktning på global clearing, fortsatt att forska och föra fram teknologin, inte bara för att hantera preclears fall, utan en hel civilisation. Och det som uppnåddes på det området var anmärkningsvärt, och låg ofta i en klass som verkligen innebar en stor skillnad. Ett exempel är en officiell rapport som nyligen har publicerats av det brittiska OS-laget i modern femkamp, där man tackade Hubbard Association of Scientologists International för att ha skickat en auditör när laget samlades för att förbereda sig för de olympiska spelen i Melbourne i Australien 1956. Rapporten fastslår att auditörens arbete ”bäst kunde bedömas mot bakgrund av att i Melbourne hade ingen i laget fått något nervsammanbrott, vilket hade hänt vid tidigare världsmästerskap.”

Mot bakgrund av hur angeläget det var och den rena volymen på det arbete som måste göras, gick Hubbard framåt med ytterligare administrativa och tekniska framsteg och att skapa kompetenta auditörer. Så kom det sig att bara tretton dagar efter att han hållit den avslutande föreläsningen på den 16:e ACC-n, gav L. Ron Hubbard den inledande föreläsningen vid den 17:e amerikanska avancerade kliniska kursen – måndagen den 25 februari för att vara exakt – på Founding Church of Scientology på 1812 19th Street i Washington.

De som ivrigt såg fram emot hans presentation den morgonen bestod av en utvald grupp auditörer, vars ansökningar för deltagande hade godkänts av Hubbard personligen. Men om de hade väntat sig utbildning i tekniker som bara gällde en preclear i stolen, så skulle de nu få höra något helt oväntat. Undervisningen började direkt i den första föreläsningen, med hans skarpa analys av hur strålning i atmosfären restimulerade det nuvarande samhället mot en lägre överlevnadsnivå. Närmare bestämt nämnde han en mycket färsk indikator – en markant nedgång under bara de föregående två månaderna när det gällde omhändertagandet av människor som skadats och låg vid vägkanterna. Och konsekvenserna var oroande:

”Ni är ganska medvetna om det faktum att det kanske finns en liten mängd strålning i luften, som aldrig egentligen riktigt skulle skada någon fysiskt, men som ändå skulle restimulera människor in i ett tungt, omedvetet speltillstånd. Så de började agera mer och mer hektiskt och på den första dynamiken. Detta skulle vara ett av de första symptomen man skulle upptäcka i ett samhälle, att alla agerar enligt ’den enda’-klassificeringen.

Det är en väg som leder mot döden.”

Därför blev dessa studerande, genom det som följde och faktiskt under de nästa fem veckorna, ålagda ett unikt ansvar. För ingen utom utbildade auditörer ägde teknologin eller kapaciteten att kunna vända den nedåtgående, krympande spiralen. Och vad detta krävde, betonade Hubbard, var deras grundläggande attityd gentemot världen i stort: Auditör till preclear.

Så när vi talar om den attityden, får Kontroll, kommunikation, havingness (Control, Communication, Havingness – CCH) en ny betydelse, en förnyad betydelse, inte bara som process som höjer förmågan hos preclearn i hans eget liv, utan också i utvidgad tillämpning som omfattar kontroll av omgivningen och räddning av planeten.

”Vid den här tidpunkten har detta samhälle, genom restimulering av strålning i luften och andra faktorer, såväl ekonomiska som politiska, hamnat vid en punkt där det krävs en auditör som kan köra CCH, och göra det bra, för att få enskilda personer att göra sin del av arbetet. Och vi kanske kallar det auditering här, men under de följande åren kommer vi att kalla det för ’att leva’. Och det är därför ni kommer att vara levande. För ni förstår dessa saker.”

Det var en uppmaning som bar stämpeln: otvetydigt angeläget.

Det Hubbard levererade var intensiv instruktion om den bakomliggande teorin och tillämpningen av beståndsdelarna i CCH, med nya processer och utbildningsövningar, för att få auditörer stabilt till det som han kallade ”mästarklassen”. Från provauditering till att lära sig kommunikationsformeln, till det som snart kallades CCH 1 (Ge mig din hand), sedan CCH 2 (Ton 40 8-C), Ton 40 på ett föremål och Ton 40 på en person. I själva verket gav han en bred översikt och upprepade praktiskt taget varje enskild grundprincip i Scientologi – människans delar, ARC, Tonskalan – speciellt i fråga om att använda dessa teknologier för att avhjälpa det söndervittrande samhället.

  • Introvertering och extrovertering – dess mekanismer, inklusive en beskrivning av rädslans köpmän som är ”experter på introvertering”, vad som orsakar introvertering, samt processer för hantering;
  • CCH som en interaktiv triangel – hur Kontroll, Kommunikation och Havingness (Control, Communication and Havingness) styr varandra och hur lätta de är att tillämpa i auditering;
  • Assister – en grundläggande föreläsning om assistteknologi, och på vilket sätt till och med de första ögonblicken av varje formell session är en assist;
  • Den professionella scientologen – hur man blir professionell inom alla sina inflytandesfärer, allt i syfte att förbättra den enskilda individen och civilisationen.

Och strax efter denna historiska ACC korsade L. Ron Hubbard Atlanten för Londonkongressen om radioaktiv strålning, kontroll och hälsa, där han presenterade sina rön om bred tillämpning av CCH i ett ännu bredare perspektiv. Och detta innebar i sin tur ytterligare en unik, historisk förändring, för som en reaktion på ett krav som var alltför envist för att kunna ignoreras, transkriberades föreläsningarna från den kongressen och delades ut till parlamentsledamöter. Detta var den text som låg till grund för L. Ron Hubbards slutliga bok i ämnet, Allt om strålning.Boken publicerades i maj, och såldes omedelbart slut i bokhandlarna – folk lade beslag på vartenda exemplar. Hans upptäckter om de restimulerande verkningarna av strålning och det allra viktigaste, hans teknologi för att destimulera en civilisation som utsatts för detta hot hittade snabbt vägen till dem som mest behövde informationen – allmänheten.

Men ett större perspektiv på allt som L. Ron Hubbard lärde dessa studerandeauditörer var ett enda budskap som innehöll hela den överskuggande roll som de skulle spela på den globala scenen:

”Var och en som har svaret på ökad intelligens, förändrad personlighet och botande av kroniska sjukdomar har öppnat en dörr i varje metropol, stad, by och bondgård i hela världen. Det är det enda varande man skulle kunna ha och vara vad som helst annat. Det är det enda man kan vara och fortfarande vara var som helst. Människorna behöver hjälp, ni kan hjälpa dem. Om så bara för min skull, var snälla och gör det.”

« ACC Lectures