Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Kongressen Vad människoanden består av

Kongressen Vad människoanden består av

Kongressen Vad människoanden består av

Fem års stabilt framåtskridande kulminerade i att Founding Church of Scientology etablerades i Washington. Efter att ha samlat scientologer till den första internationella kongressen i nationens huvudstad, inledde L. Ron Hubbard med föreläsningen Människans hopp. En titel som var mer än passande. För vad han presenterade var resultaten av avancerande teknologi – resultat som endast kunde beskrivas med ett enda ord: mirakler. Även om det var kroppsligt – döva barn som plötsligt kunde höra, handikappade barn som inte längre behövde sina kryckor, personer som fick synen tillbaka och inte längre behövde glasögon – var alltihop uteslutande resultatet av att man riktade sig till thetanen. En väsentlig del av framgången var ett forskningsframsteg som förklarade faktorerna rörande självdeterminism, och hur man kunde återställa den hos en individ. Denna upptäckt hade oerhörd betydelse. Hubbard berättar inte bara om tidigare religioners historia, han avslöjar även hur var och en av deras drömmar nu kan uppnås. Här har vi således den kongress man kommer att titta tillbaka på som epokgörande i historien om Scientologins ankomst som världens första praktiska religion.

Läs vidare 
köp
$200 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 15

Mer om Kongressen Vad människoanden består av

En scientolog kan göra en individ frisk, glad, och ge honom personlig odödlighet, enbart genom att rikta sig till den mänskliga anden.

Man skulle kunna säga att vi med Scientologi har gått in i miraklernas andra tidsålder. – L. Ron Hubbard

Bakom dessa ord, som skrevs av L. Ron Hubbard våren 1955, dolde sig ett framsteg som för alltid skulle komma att bli känt som en landvinning för mänskligheten.

Det var anledningen till att L. Ron Hubbard kallade scientologer till Shoreham Hotel för den första internationella kongressen som någonsin hållits i Washington. Den nyligen etablerade Founding Church of Scientology låg inte mer än ett par kvarter därifrån, men deltagare kom så långväga ifrån som Australien och Sydafrika. Allt detta innebar att allting var på plats den 3 juni när Hubbard gick upp på scenen för att ge den nu legendariska inledningsföreläsningen ”Människans hopp”.

Det fanns god grund för den titeln. För, som han berättade, Dianetik som ämne, med sitt exakta och analytiska angrepp på sinnets problem, hade vidareutvecklats till det allomfattande ämnet Scientologi som direkt gav sig i kast med anden:

”Vi insåg att människan i grunden bara var en maskin vad kroppen beträffar, att människan därutöver var en andlig varelse vars överlevnad inte var ändlig. Denna varelse överlevde i det oändliga.

Ni förstår, en av grunderna för Dianetik var överlevnad. Den grundläggande principen för tillvaron är överlevnad. Men det är bara sant för kroppen. En ande kan inte annat än överleva, oavsett om det är i himlen, i helvetet eller på jorden.”

Ändå var det nyheter av ännu större betydelse som gav dem anledning att fira. I och med att Scientologin hade sett dagens ljus, hade ämnet tagit ett bestämt steg in på religionens område. I det avseendet åstadkom framstegen inom teknologin fram till sommaren 1955, inget mindre än vad alla religioner drömt om genom tidsåldrarna. Och det var ingen överdrift. Beviset för det var de senaste resultaten som Hubbard uppnådde – resultat som bara kunde beskrivas med ett enda ord: mirakler.

Flera hundra fallberättelser i Hubbard Association of Scientologists arkiv i Phoenix vittnade om det: döva barn som plötsligt började höra, handikappade barn som slängde ifrån sig kryckorna, blinda som återfick synen och en tunna full med bortslängda glasögon. Men det mest häpnadsväckande av allt var det faktum att inget av alla dessa ”mirakler” på något sätt var beroende av eller inbegrep någon form av fysiologisk terapi. Faktum var att genom att enbart vända sig till thetanen kunde man nu åtgärda hela uppsättningen av mänskliga sjukdomar, aberrationer och oförmågor.

Under dessa femton föreläsningar och sessioner med grupprocessing berättade han dessutom upptäckten som inte bara hade gjort dessa bedrifter möjliga, utan även hur den kan tillämpas av varenda scientolog. Här är således L. Ron Hubbards föreläsningar som definierar vad det innebär att befria den mänskliga anden, vilket i sin tur bestämde kursen för all framtida forskning för att utveckla den teknologi som byggde den bro till frihet som vi har idag.

Vad gällde föreläsningarnas betydelse i det enorma drama som den mänskliga tillvaron utgör, beskrivs detta bäst av L. Ron Hubbard med dessa odödliga ord:

”Detta är något fantastiskt, att i dag, i detta tjugonde århundrade, de tusentals år av tro inom religionens område materialiserats i en verklighet som ganska lätt kan användas av gemene man. Vi har till sist fått detta material att hamna i kategorin ’användbar’. Människans äldsta material – hoppet, anden – har kulminerat i någonting som är högst användbart.”

Det är med stolthet vi presenterar Kongressen Vad människoanden består av

« Congress Lectures