Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Scientologi för barn

Scientologi för barn

Scientologi för barn

Barn är thetaner som upptar små kroppar, ett avgörande datum som ger det enda perspektiv från vilket de kan bli förstådda. Efter att ha etablerat sanna data om vad barndom är, ger L. Ron Hubbard en fullständig teknologi både för hur man lever med och auditerar barn. Men utöver allt detta är avslutningen på denna föreläsning i sig historisk: den berömda namngivningsceremonin där nyfödda på ett passande sätt introduceras i sina nya liv – en ceremoni som genomförs av L. Ron Hubbard själv.

Läs vidare 
köp
$15 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Mer om Scientologi för barn

Så, det här är anledningen till att studiet av barn har varit en sådan försåtlig fälla för hela vårt sätt att tänka. Det här är mycket viktigt därför att det ändrar på hela grundbegreppet – om ni kan förstå det här – det kommer att ändra hela ert grundläggande synsätt på vad beteende är. – L. Ron Hubbard

I denna klassiska föreläsning om tillämpningen av Scientologins grunder på barn, orienterar L. Ron Hubbard alla scientologer – såväl föräldrar som auditörer – i riktning mot barnets universum. I motsats till vissa teorier så är inte barn en ”viss sorts” människa och de står inte heller för människans ”naturliga tillstånd”. Barn är thetaner som upptar små kroppar, ett avgörande datum som ger det enda perspektiv från vilket de kan bli förstådda.

Efter att ha etablerat sanna data om vad barndom är, ger L. Ron Hubbard en fullständig teknologi både för hur man lever med och auditerar barn. Med förutsättningen att de kanske inte kan klä sina subjektiva erfarenheter i ord, specificerar han vilka sorters processer man skall använda och hur man tillämpar dem. Dessutom avslöjar han det avgörande genombrott på vilket framgångsrik auditering av barn vilar och som är avgörande för genomförandet av varje session.

Men utöver allt detta, avslutningen på denna föreläsning är i sig själv historisk: den berömda namngivningsceremonin i vilken nyfödda ordentligt och på ett passande sätt introduceras i sina nya liv – en ceremoni som genomförs av L. Ron Hubbard personligen.

« The Classic Lectures for Veteran Scientologists