Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Klassificering och gradering

Klassificering och gradering

Klassificering och gradering

Den länge sökta vägen till frihet … bron över avgrunden … avtäckt av L. Ron Hubbard själv.

Denna historiska, filmade presentation av Bron till total frihet är Hubbards första beskrivning av den väg en individ färdas till det fulla återställandet av sin potential. Här är den väg som människan länge har drömt om men aldrig tidigare lyckats hitta, vägen till långt högre nivåer av förmåga och medvetenhet än någonsin tidigare varit möjliga.

Med högteknologiska digitala metoder har denna filmade föreläsning nu till fullo återställts så att den är en perfekt kopia av den stund då L. Ron Hubbard ursprungligen gav den.

Upplev vägen till din framtida evighet med den filmade föreläsningen Klassificering och gradering. Digitalt restaurerad, i levande färger, på dvd.

Läs vidare 
köp
$20 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: DVD
Diskar: 1

Mer om Klassificering och gradering

”Vi har denna liknelse med en bro och den går från det här existenstillståndet till det existenstillståndet. Och Bron är helt färdigbyggd nu och man kan gå på den. Men en sak måste påpekas: Man måste gå på Bron.” – L. Ron Hubbard

Människan har i sitt religiösa arv länge föreställt sig två platåer av tillvaron, åtskilda med en avgrund – där den lägre platån representerar livet här och nu, och den högre platån ett långt bättre existenstillstånd. Men utan medlen för att kunna ta sig över avgrunden förblev den högre platån oåtkomlig för människan. För att ta sig över behövdes en bro.

L. Ron Hubbard byggde den bron med Dianetik och Scientologi och den 9 september 1965, i en historisk, filmad föreläsning, presenterade han den för världen: Klassificerings- graderings- och medvetandetabellen över nivåer och certifikat. Den utgjorde kulmen på över trettio års forskning och beskrev den exakta vägen, steg för steg, med vars hjälp man tar sig upp till allt högre medvetenhet, förmåga och andlig frihet.

Under åren som följde gjorde Hubbard vägen mer effektiv, med nya rundownar och högre nivåer. Men syftet, teorin och mönstret förblev desamma och kommer aldrig att ändras.

Denna banbrytande föreläsning har nu återställts fullständigt till perfekt skick, precis som när L. Ron Hubbard ursprungligen gav den.

Här är alltså både grunden till Bron till total frihet och berättelsen om den forskning som möjliggjorde byggandet av den.

« L. Ron Hubbard on Film