Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Kongressen om rena händer

Kongressen om rena händer

Kongressen om rena händer

Det hade gått ett år sedan hans senaste kongress, och under den tiden hade något nytt hänt, något som verkligen var banbrytande. För när Hubbard tillkännagav: ”Ni har en ny horisont, en ny framtid”, så menade han faktiskt utvecklandet av modern auditering som ledde till själva Gradtabellen. För just när han revolutionerat auditörsutbildning med utbildningsövningar (TR:ar), hade han nu utvecklat en helt ny E-meter och kodifierat dess användning i auditering. Men till och med allt detta var endast en del av något betydligt större som han påbörjat: Saint Hill Special Briefing Course! Han lämnade ingen i tvivel om att detta likväl skulle bli en ny typ av kongress: ”Jag kommer inte alls att dra mig för att kritisera er.” Och det gjorde han inte heller. För det var här han tillkännagav sin upptäckt av målproblemmassa (GPM – Goals Problem Mass), ”Massor bestående av mental energi, skulle man kunna säga, fullständigt förbrända, och ingen kan bli av med dessa förkolnade rester.” Och detta är bara början på hans avslöjande angående GPM – som sträcker sig 200 biljoner år bakåt – i dessa, de enda föreläsningar för allmänheten som någonsin getts i detta ämne utanför Briefingkursen. Dessutom har vi vad den upptäckten avslöjade beträffande fallframsteg vid varje nivå. Som L. Ron Hubbard också avslöjar, så hade det faktiskt allt att göra med utvecklandet av E-metern. Med ett ord – ämnet är undanhållanden. Och när du får reda på vad de gör med din bank, hur de påverkar din räckvidd, faktiskt ditt varande – så kommer du att tänka dig för innan du någonsin håller fast vid ett. Du kommer också att förstå varför detta är Kongressen om rena händer och vägen uppåt och framåt mot frihet.

Läs vidare 
köp
$150 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 9

Mer om Kongressen om rena händer

Vägen till Helvetet – människan är mycket bra på att måla fula vägskyltar som visar vägen dit.

Vägen till Himlen – människan har ofta skickats dit men ännu inte anlänt – oftare har hon funnit det ”andra stället”.

Men nu har en ny vid väg öppnats – Scientologin.

E-metern och processchecken, när den görs av kompetenta auditörer, kan öppna syndens flöde och släppa ut en kaskad, tills Helvetet har förlorat alla sina krafter.

Och dagen kommer återigen att ha en droppe dagg på morgonens ros.” – L. Ron Hubbard

”Rena händer ger ett lyckligt liv”, skrev Hubbard hösten 1961. Och deltagarna skulle snart inse att det som gjorde dessa händer rena var E-metern.

Även om han alltid kungjorde utvecklingens milstolpar vid Scientologins kongresser, skapade den som han planerade denna gång en aldrig tidigare skådad nivå av förväntan. Organisationens annonser inte bara promotade den utan insisterade på närvaro. ”Vi vill att varenda scientolog i landet kommer till denna kongress – så viktig är den!”

Kongressen, som ägde rum på Mayflower Hotel i Washington, från 30 december 1961 till den 1 januari 1962, innebar långt mer än ett nytt år – det var en helt ny horisont, en ny framtid för Scientologin.

”Jag har troligen de bästa nyheterna som jag någonsin gett er vid en kongress.”

Även med dessa inledande ord, stod det snart klart att detta också var en ny typ av kongress:

”För på denna kongress kommer jag inte alls att hålla tillbaka.”

Historien hade faktiskt börjat sju månader tidigare – den 7:e maj 1961 för att vara exakt. Det var en dag som för alltid skulle förändra Scientologins ansikte, från hur auditörer utbildades, till genomförandet av en auditeringssession, och till själva Brons struktur. För det var den dagen Saint Hill Special Briefing Course (SHSBC) startade.

Om teknologin hade avancerat stadigt år för år, var det ingenting jämfört med den precision den nu skulle få. Den första revolutionen inom auditeringsutbildning nödvändiggjordes av en ny typ av auditering som krävde en högre kompetensnivå. Så kom utvecklandet av utbildningsövningar (TR:ar). Men oavsett hur avancerade de tidigare processerna än var i att nå vilket fall som helst, så var de inte ens jämförbara med vad Hubbard nu tog itu med genom Målprocessing – vilket omfattade vara, göra och ha för en thetan. Och vad den auditeringen krävde var någonting speciellt, vilket han förklarade i den första Briefingkursföreläsningen:

”Ja, hela faktumet clearing idag beror på den här E-metern. Om man kan avläsa den här E-metern väl kan man cleara människor, och om man inte kan avläsa denna E-meter väl kan man det definitivt inte. Det är helt enkelt summan av kardemumman.”

Det var också därför han, som ett första steg, utvecklade en helt ny E-meter – byggd enligt hans exakta specifikationer och under hans direkta ledning. Efter olika prototyper (Mark I, II, III), hade han skapat den första verkligt fungerande E-metern med precision, Hubbard Mark IV. Sedan, med allt han lärt sig under de senaste 10 åren i åtanke, skrev han den första boken om hur E-metern fungerar och en förklaring till dess olika reaktioner, Väsentliga upplysningar om E-metern. Men trots E-metern och det revolutionerande framsteg som den innebar, gällde den än större historien vad L. Ron Hubbard nu hade upptäckt med hjälp av den:

”En mycket ingående studie av denna sak har avslöjat några av de mest anmärkningsvärda data som någonsin har avslöjats i Scientologin, och det är existensen och utforskandet av målproblemmassa. De är mentala energimassor, kan man säga, nedbrända till minsta lilla bit, och ingen kan göra sig av med askan.”

Vad denna upptäckt annars omfattade, definitionen, strukturen och konstruktionen på målproblemmassan (GPM) finns här, i den enda föreläsningen i ämnet för allmänheten som någonsin givits utanför SHSBC.

Och i detta ligger kärnan i denna kongress. För medan upptäckten av målproblemmassan skulle uppta flera år av forskning – vilket ledde till att Clearingkursen utvecklades – vad den i sin tur avslöjade var någonting som påverkade varenda nivå av auditering och auditörsutbildning: undanhållanden.

Och i det ligger svaret till rena händer och varför denna kongress i slutändan betydde evigheten:

”Det har inget att göra med moraliska principer.

Det har allt att göra med uppåt och framåt och frihet.

Om man bara kan vara modig nog att vara bra nog för att få jobbet gjort, så kommer man att bli fri.”

« Congress Lectures