Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Behärskandet av theta

Behärskandet av theta

Behärskandet av theta

Medan L. Ron Hubbard förberedde sin nyaste bok och doktorandkursen som han just skulle hålla, kallade han samman auditörer för en ny professionell kurs. ”För första gången med den här klassen kliver vi, verkligen, bortom omfattningen av ordet Överlevnad.” Utifrån denna fördelaktiga position ger Behärskandet av theta den teknologi som överbryggar kunskapen från 8-80 till 8-8008, och som ger den första fullständiga förklaringen av ämnet Orsak och en permanent förändring av inriktningen i livet från mest till theta.

Läs vidare 
köp
$175 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 10

Mer om Behärskandet av theta

Vi är ute efter detta: vi är ute efter att förbättra en individs förmågor. Så vi vill därför veta vad en individ är för att därefter förbättra hans förmågor upp till det idealet. Det är vår ambition. – L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard var hösten 1952 djupt involverad i en långvarig och intensiv utforskning av människoandens natur, förmågor och potential.

Han gjorde förbluffande upptäckter. Hubbard utnyttjade alla verktyg som stod till buds för sin forskning, inbegripet 1900-talets vetenskapliga teknologier. Han tog sig långt bortom allting som tidigare forskare överhuvudtaget hade kunnat föreställa sig, och identifierade inte bara den faktiska livsenergin, utan gjorde dessutom precisa mätningar av de elektroniska fenomenen i det mänskliga tänkandet. När han var i England för att etablera Storbritanniens första professionella skola, beskrev han i detalj dessa upptäckter i en serie kvällsföreläsningar, vilka idag finns tillgängliga som Källan till livsenergi.

Men hans forskning gick så snabbt framåt under denna avgörande period, att till och med när han gav dessa föreläsningar så höll han redan på att avancera in i en ny fas av upptäckter, en fas där alla tidigare framsteg utvidgades och ytterligare klargjordes. I ett omvälvande uttalande till studerande inskrivna på en ny professionell kurs i London i november, förklarade han för första gången varför materialet till och med överskred gränserna för överlevnad:

”Vi stiger plötsligt ut utanför en kontinuerlig existens under en tidsrymd. Vi har någonting annat, någonting nytt, och det skulle vara varande, vilket inte har något samband med den tidsrymd som kallas MEST-universum, men skulle ha något att göra med tidsrymder, men inte nödvändigtvis. Varande skulle kunna existera oberoende av en tidsrymd.”

Det som följde var en upptäcktsfärd, steg för steg, och framsteg för framsteg, in i ett helt nytt och okänt rike. Här var en introduktion till ett universum som omfattade allting från Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen till Scientologi 8-80. Dessa upptäckter gick över gränsen till ett nytt område att utforska, men de utgjorde också inledningen till allt som L. Ron Hubbard skulle avtäcka månaden därefter i Philadelphia doktorandkursen. Faktum var att han redan höll redan på med en ny bok Scientologi 8-8008 i ett syfte som stämde överens med det centrala temat i vad han lärde ut i dessa föreläsningar på den professionella kursen i London: att minska betydelsen av allvar hos mest-universum och dess auktoritet, och att öka förmågan att bygga och skapa ett eget universum.

Här är alltså den punkt som utgör en permanent övergång i livets orientering från MEST till theta och till tröskeln av OT. Dessa föreläsningar innehåller den teknologi som överbryggar från Scientologi 8-80 till Scientologi 8-8008. De ger inte bara en omfattande introduktion till det universum ens eget sanna varande utgör, man hittar också Rons första fullständiga utforskning av orsak i dem:

”Förlora inte ur sikte hur hög den platån är. Ingen gud har någonsin definierats vid den platån. De har definierat en gud som någon som kan skapa detta universum. Någon har då och då tänkt att han kanske skapade många universa. Men ingen bröt någonsin ner detta till en punkt där han också använde sin förmåga att göra detta med allting han skapade och han definierade därmed den mänskliga själen utifrån Gud.”

« Basics Lectures