Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Förvirring och stabila data

Förvirring och stabila data

Förvirring och stabila data

Vad gäller livet beskriver L. Ron Hubbard i detalj förvirringens struktur och illustrerar varför ett stabilt datum är av långt större värde än en logisk slutsats. Och vad gäller auditering kan fenomen som inträffar rutinmässigt mellan auditör och preclear, såväl utanför som i auditeringsrummet, förstås i termer av förvirring och ett stabilt datum. En som kan denna teknologi är rustad för att uppnå långt större framgång som auditör, preclear och i livet.

Läs vidare 
köp
$15 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Mer om Förvirring och stabila data

Jag ska nu prata med er om förvirring och stabila data. Och de är enormt viktiga när det gäller sinnet, världen, pc-n och auditören. – L. Ron Hubbard

Här har vi det tekniska genombrott som kan lösa alla förvirringar – men från ett nytt perspektiv. Detta är det stabila datumet tillämpat på både liv och auditering.

Vad gäller livet beskriver L. Ron Hubbard i detalj förvirringens struktur och illustrerar varför ett stabilt datum är av långt större värde än en logisk slutsats. Vad gäller auditering kan man förstå fenomen som inträffar rutinmässigt mellan auditör och preclear, såväl utanför som inne i auditeringsrummet, i termer av förvirring och ett stabilt datum. Sett ifrån detta perspektiv får auditering och relationen auditör–preclear en ny betydelse eftersom dessa grundprinciper är grundvalen för varje framgångsrik session.

Här har vi således upptäckter om vad själva existensen består av. Även om en individ inte är medveten om dessa principer är de verksamma 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. En person som kan den här teknologin – och i synnerhet en som förstår varför och hur den fungerar – är rustad för att uppnå mycket större framgång som auditör, preclear och i livet.

« The Classic Lectures for Veteran Scientologists