Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Kontroll av hysteri

Kontroll av hysteri

Kontroll av hysteri

Sedan man började använda de första kärnvapnen har människor överallt levt med möjligheten att allting som de uppskattar skulle kunna utplånas. För många är deras enda skydd hoppet att det aldrig kommer att hända. Men genom att antalet länder med atom- och kärnvapen har ökat är handling sannolikt en mycket effektivare åtgärd än hopp. I ett budskap med övertygande brådska visar L. Ron Hubbard hur man löser situationen vid dess kärna.

Läs vidare 
köp
$15 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Videor

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_hysteria_title

Mer om Kontroll av hysteri

Människan kan vara och kan fås att vara, genom våra teknologier, mer civiliserad än vad hon är, lyckligare än hon är och mer kapabel att gå framåt än vad hon har varit. – L. Ron Hubbard

Alltsedan spridningen av de första atomvapnen har alla människor levt med vetskapen att det som de håller kärt – livet, familjen, karriären, till och med hela mänskligheten – kan bli förintat genom några få sekunders ödeläggelse. Konsekvenserna skulle bli så överväldigande för många att deras enda tillflykt är hoppet om att det aldrig skall hända.

Men genom att antalet länder med atom- och kärnvapen har ökat och det finns en internationell svartabörshandel som aktivt handlar med kärnvapenmaterial, är handling sannolikt en mycket effektivare åtgärd än hopp. För att vara effektiv skulle denna handling behöva rikta sig mot farans verkliga källa. Ligger den i de skräckinjagande förstörande krafterna hos moderna vapen? Är det den förstörande effekten hos strålning som sprider sig över kontinenter? Eller ligger den verkliga källan någon annanstans?

I ett ytterst angeläget budskap har L. Ron Hubbard inte bara besvarat de här frågorna, utan också visat hur man löser problemet vid själva kärnan. Den mest grundläggande faran ligger inte i själva vapnen, utan i den grymhet som driver människan att utveckla dem för att användas mot sina medmänniskor. I syfte att bistå individer och regeringar i att inte bara upprätthålla stabilitet, utan också besegra deras verkliga fiender – sjukdomarna, naturelementen och människans eget oförnuft – utarbetar L. Ron Hubbard ett humanitärt program som är av avgörande betydelse för alla. Om det tillämpas i större skala kan det höja människan till en tillräckligt hög nivå av förståelse för att människor ska kunna leva sina liv i frihet, inte bara från krig och rädsla för krig, utan även i vetskapen om att krig aldrig kommer att bryta ut igen.

« The Classics