Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Definition på organisation

Definition på organisation

Definition på organisation

Det som utgör grunderna i LRHs organisationsteknologi är också den första faktiska organisationsteknologin. L. Ron Hubbard beskriver ingående de grundläggande lagar och stabila data som styr ämnet och visar hur man ska använda det. Även om dessa lagar utgör stommen i detta universum, har de förblivit okända tills upptäckterna om livets grundläggande principer gjordes i Scientologin. Här finns alltså teknologin för organisation och, med den, potentialen för en helt ny värld.

Läs vidare 
köp
$15 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Mer om Definition på organisation

En organisation gör aldrig någonting. Aldrig. Den kan inte ha ont. Den kan inte blöda. Den kan inte tänka. Den kan inte agera. Den är ett postulat om ett syfte som sitter där med kommunikationsterminaler och kommunikationslinjer, och det är allt en organisation är. – L. Ron Hubbard

Under 1950 när Dianetikens fenomenala popularitet flammade upp till en ständigt växande efterfrågan på auditering och utbildning, samlades några av de största affärsbegåvningarna i USA och bildade en stiftelse. Var och en av dem var expert inom sitt område och deras yrkeskunnande hade tidigare satts på prov i affärsvärldens hårda konkurrens. Trots deras olika bakgrunder och erfarenheter visade sig deras samlade kunskaper inte kunna matcha det starkt växande intresset för Dianetik.

Under de sex följande åren berättar L. Ron Hubbard att han mer och mer insåg att de som hävdar att de är experter inom området organisation hade uppnått en enda sak: att framgångsrikt dölja ett öppet hål i människans vetande. Förutom faktumet att ordet ”organisation” existerade, var bokstavligt talat ingenting känt inom detta ämne. Följaktligen hade organisationer under alla tider varit allmänt kända för att hämma istället för att främja individers göranden. Att människors organisationer över huvud taget kunde hålla sig flytande berodde enbart på några få hängivna och desperata exekutivers arbete i toppen. Detta har upprepats genom historien och orsakat återkommande kollapser av organisationer och civilisationer.

Så det som utgör den verkliga grunden i L. Ron Hubbards organisationsteknologi är därför den första egentliga organisationsteknologin. L. Ron Hubbard rensade bort alla godtyckligheter och lögner som samlats på hög under flera århundraden och utarbetade ett uttömmande regelverk av lagar och stabila data för ämnet som även anger hur de skall tillämpas. Trots att dessa lagar utgör varpen och väften i detta universum har de varit okända tills Scientologins grundläggande principer om livet och livets villkor upptäcktes.

Här finns alltså organisationsteknologin och med den potentialen till någonting ännu större. Därför att genom dess tillämpning kan individer, grupper, nationer och hela civilisationer forma en helt ny värld.

« The Classic Lectures for Veteran Scientologists