Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Dynamikerna

Dynamikerna

Dynamikerna

Efter att ha undersökt hela livet i dess olika variationer och komplexiteter, isolerade L. Ron Hubbard den gemensamma nämnaren till allt levande – Existensens dynamiska princip: Överlev!Hur tillämpas då överlevnad gällande människan och hennes dagliga tillvaro? Genom att undersöka hennes aktiviteters hela bredd och djup i ljuset av denna nya upptäckt, föll människans oändligt varierande beteende på plats. För Existensens dynamiska princip kan faktiskt delas upp i inte mindre än åtta olika men inbördes beroende drivkrafter i riktning mot överlevnad – de åtta dynamikerna.Detta är således inte bara kunskap om livet. Det är livet.

Läs vidare 
köp
$15 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Videor

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_dynamics_title

Mer om Dynamikerna

Det finns något som kallas för dynamikerna. En dynamik är en strävan mot överlevnad. Och det finns åtta sådana dynamiker. – L. Ron Hubbard

Vad driver liv? Vad driver människan? Det var dessa frågor som L. Ron Hubbard ställde sig när han letade efter användbara svar till de problem som såväl individen som samhället har.

Efter att ha undersökt allt liv i dess olika variationer och komplexiteter, isolerade han den gemensamma nämnaren till allt levande – Existensens dynamiska princip: Överlev! Här var ett avgörande genombrott för människans förståelse av människan. Eftersom, trots att ”alla vet” att livsformer överlever, så var det en helt ny upptäckt att överlevnad är dessas enda drivkraft.

Hur tillämpas då överlevnad gällande människan och hennes dagliga existens? Genom att undersöka hennes aktiviteters hela bredd och djup i ljuset av denna nya upptäckt, föll människans oändligt varierande beteende på plats.

L. Ron Hubbard upptäckte att Existensens dynamiska princip faktiskt kan brytas ner i inte mindre än åtta separata men ömsesidigt beroende drivkrafter för överlevnad: En individ överlever som sig själv (1); för familjen och de framtida generationerna (2); för gruppen (3); för mänskligheten (4); för alla organismer vilket inkluderar djur- och växtriket (5); för fysiska universum bestående av materia, energi, rum och tid (6); som eller för anden (7) och av eller för oändligheten (8).

Dessutom, som L. Ron Hubbard vidare avslöjar i denna föreläsning, är dessa dynamiker så ömsesidigt beroende av varandra, att om man inte verkar på en dynamik kan detta dra ner de övriga, och på samma sätt, att koncentrera sig på en enda dynamik kommer också att skada de andra. Men en förståelse för och därmed en balans mellan alla åtta dynamikerna skapar en väg att uppnå den bestående framgång och lycka som är själva essensen i överlevnad – för en själv, ens familj, ens medmänniskor och i allra högsta grad hela civilisationen.

Detta är således inte bara kunskap om livet. Det är livet.

« The Classics