Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Första internationella kongressen för dianetiker och scientologer

Första internationella kongressen för dianetiker och scientologer

Första internationella kongressen för dianetiker och scientologer

I ett brev från L. Ron Hubbard stod det att teknologin hade nått en mirakelnivå: ”Jag kan knäcka ett verkligt svårt fall på 20 eller 25 timmar på sin höjd – förändra det fullständigt – och jag kan förändra en kronisk somatik på en halvtimme. Jag kan få barn som nyss var invalidiserade att gå på några minuter.” Hubbard hade inte bara löst mänsklig aberration och psykosomatisk sjukdom, han hade visat den sanna naturen hos varje individ som andlig individ. Efter att ha upptäckt de fulla potentialerna hos en individ på nivån Opererande thetan i Philadelphia doktorandkursen, Scientologi 8-8008 och Faktorerna, började han sammanställa auditeringstekniker, skriva texter och utbilda auditörer. Nästan 400 personer samlades i Philadelphia, där Hubbard berättade att det nu fanns ett nytt verktyg med vilket man kunde skapa en ny civilisation. Med detta mål betonade han organiserande handlingar och samarbete, och räknade upp funktioner som en scientolog borde utföra i samhället vilka – genom handling – besvarar frågan: ”Vad är en scientolog?” Här är en kongress som både omfattar L. Ron Hubbards forskning rörande exterioriseringsteknikerna i SOP 8 och förklarar vad som måste göras för att människan ska få en mänsklig civilisation.

Läs vidare 
köp
$200 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 15

Mer om Första internationella kongressen för dianetiker och scientologer

Jag kan knäcka ett verkligt besvärligt fall på 20 eller på sin höjd 25 timmar – förändra det fullständigt – och jag kan förändra en kronisk somatik på en halvtimme. På några få minuter kan jag få barn som varit invalidiserade att gå. – L. Ron Hubbard

Så skrev Ron från Sevilla i Spanien sommaren 1953.

Under de tre händelserika år som snabbt hade förflutit sedan publiceringen av Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, hade teknologin gått framåt till mirakelnivå. Hubbard hade löst problemet med mänsklig aberration och psykosomatiska sjukdomar. Men mer än så, för första gången hade han med säkerhet visat vad människan bara hade spekulerat om och hoppats på: den sanna naturen som andlig varelse hos varenda person.

Efter att ha upptäckt och kartlagt en individs fullständiga potential vid nivån för Opererande thetan, i Philadelphia doktorandkursen, Scientologi 8-8008 och Faktorerna, stod Ron nu inför uppgiften att förverkliga denna potential. Auditeringstekniker skulle systematiseras, böcker skulle skrivas och material till auditörsutbildning behövde sammanställas. Därför gav sig Ron, som befann sig i Europa, i kast med att förbereda de studieplaner och skriva det material som behövdes.

När han återvände till Amerika i slutet av september samlades nästan 400 deltagare i Philadelphia för den Första internationella kongressen för dianetiker och scientologer. Under fem dagar med föreläsningar, seminarier och möten, fick deltagarna inte bara en överblick över forskningen från de tidigaste dagarna, de fick också veta hur Dianetik och Scientologi hade spridit sig i samhället:

”Den verkliga bedriften är i dess tillämpning och användning, som ett verktyg med vilket man kan förbättra människans kultur, från det rena barbari där hon nu befinner sig – höja henne från en nivå av krig, hungersnöd och epidemier, av korrumperade domstolar, rovgiriga myndigheter, skenheliga religioner och råbarkat barbari i hundratusentals förklädnader.”

Icke desto mindre, som Ron fortsatte:

”Ett verktyg har nu tillhandahållits med vilket detta kan göras. Ett verktyg har nu tillhandahållits med vilket detta kan göras. Målsättningen var att detta verktyg tas i bruk, inte att det upptäcks. Att smidandet av redskapet har slutförts framgångsrikt innebär inte att arbetet har slutförts.”

För att få denna målsättning att bära frukt betonade Ron behovet av smidiga organisatoriska åtgärder och samarbete. Han räknade upp de funktioner en scientolog borde utföra i samhället, funktioner som, genom handling, besvarar frågan, ”Vad är en scientolog?”

Denna kongress omfattar alltså hela Rons forskning, från tekniker som exterioriserar en individ, vilka beskrivs i Standardförfarande 8 (SOP 8), till metoder som scientologer kan använda för att ingjuta goda egenskaper som samarbete, kärlek, godhet, barmhärtighet och rättvisa i samhället.

« Congress Lectures