Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

De fem tillstånden

De fem tillstånden

De fem tillstånden

Genom att identifiera tillstånden upptäckte L. Ron Hubbard medlen att för alltid eliminera ”ödets” verkningar på människors livsöden. Vägen till att uppnå det går genom tillståndsformlerna: kris, normal verksamhet, tillströmning, maktväxling och makt. I denna banbrytande föreläsning avslöjar L. Ron Hubbard inte bara varför tillstånden och deras formler är något mycket grundläggande i detta universum, utan vad överlevnad faktiskt består av. För korrekt formel kommer ofelbart att leda till expansion och, i slutänden, till tillståndet makt. Och det är överlevnad.

Läs vidare 
köp
$15 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Mer om De fem tillstånden

Man kan inte ha ett tillstånd i detta universum där det inte finns någon ökning eller någon minskning. Det är ett fullständigt stabilt tillstånd; det finns ingenting sådant någonstans i detta universum. Det finns ingenting som alltid förblir detsamma. – L. Ron Hubbard

Ytterst ofrånkomliga i sin tillämpning på både MEST och liv har deras okända och därmed osynliga påverkan tillskrivits ödets inverkan. Det är verkligen så att individer har misslyckats, organisationer har kollapsat, imperier har krympt och civilisationer har försvunnit – bara för att de behövde kunskapen i L. Ron Hubbards banbrytande föreläsning som avslöjar tillstånden och dess formler.

De kom från samma forskningsspår som gav Gradtabellen och vägen till Clear; tillstånden är de naturliga lagar vilka styr tillvaron och allting från atomer till galaxer och från alger till människan. Men alltmedan MEST är i effekt av dessa lagar så har liv förmågan att vända dem till sin fördel. Genom att plocka fram och identifiera tillstånden upptäckte L. Ron Hubbard medlen för att för alltid eliminera ”ödets” inverkan på människors livsöden. Vägen att uppnå detta går genom full tillämpning av tillståndsformlerna, som var och en vänder sig mot ett specifikt tillstånd: kris, normal verksamhet, tillströmning, maktväxling och makt.

I denna avgörande föreläsning specificerar L. Ron Hubbard innehållet i dessa tidigare okända tillstånd och tillika den exakta tillämpningen av dessas formler. Och som han avslöjar, de är inte enbart detta universums byggstenar, utan de är stommen i överlevnad i sig. För precis som fel formel osvikligt leder till att individen eller gruppen krymper, kommer rätt formel lika osvikligt att leda till expansion och i slutänden till tillståndet makt. Och det är överlevnad.

« The Classic Lectures for Veteran Scientologists