Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Frihetskongressen

Frihetskongressen

Frihetskongressen

Även om det bara hade gått några månader sedan Rons föregående kongress, kunde den här helt enkelt inte vänta. L. Ron Hubbard kallade den Frihetskongressen eftersom den började den 4 juli – på Amerikas självständighetsdag – och eftersom kongressen skulle handla om frihet från mänsklig förvirring. Närmare bestämt hade tillämpningen av CCH (efter det engelska Control, Communication och Havingness) åstadkommit en ny nivå av fallvinster. Med det kunde en skicklig auditör auditera en dagsgammal baby, en person i koma, en helt psykotisk person och, viktigast av allt, en person i mycket bra skick. Det fanns emellertid ett problem. CCH:ernas effektivitet var beroende av auditörens eget fall och hans tonnivå – i själva verket Ton 40. Hur skulle då processerna för att nå varje fall kunna tillämpas på bred basis, om varje auditör först måste förbättra sitt eget fall till Clear? Svaret revolutionerade utbildning och auditering: De högre instruktions-TR:arna. Och vad gällde deras betydelse för varje scientolog, så innebar de betydligt mer än att bara lära en auditör auditeringsfärdighet – de åstadkom ganska bokstavligt en ”syntetisk Clear”. Och det är bara början av vad du kommer att få höra. För när de högre instruktions-TR:arna drabbar scenen på Frihetskongressen– så sker det med en skräll! Längst upp på Tonskalan – Ton 40 – live och med bullbaiting! Här är inte bara det korrekta utförandet av dessa färdigheter, utan här finns även all den humor som ingår i Hubbards coachning – på en kongress så livlig att man måste påminna sig om att detta inte bara är för nöjes skull!

Läs vidare 
köp
$225 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 16

Mer om Frihetskongressen

Vi kommer nästan med en gång att ha en kongress.

Vi kallar den Frihetskongressen eftersom den börjar den 4 juli 1957, och eftersom den handlar helt om frihet från mänsklig förvirring. – L. Ron Hubbard

Det var Hubbards tillkännagivande i juniutgåvan av tidskriften Ability. Och datumet kunde inte ha varit mer lämpligt. För det som just skulle tillkännages var en frihet som den amerikanska unionens fäder, som undertecknade självständighetsförklaringen 1776, aldrig kunde ha föreställt sig.

Vad brådskan anbelangade – ”nästan med en gång” – så hade Hubbard redan gett två kongresser och två avancerade kliniska kurser under de gångna sex månaderna. Dessutom hade han nyligen återvänt från London där han lagt sista handen vid sin senaste bok, Allt om strålning. Men oavsett de rubriker i världspressen som boken skapade i fråga om nationell överlevnad här och nu, så hade hans forskning om strålning faktiskt frambringat en långt större teknisk upptäckt för evig räddning: Kontroll, kommunikation och havingness (CCH för engelska Control, Communication, Havingness).

Deras betydelse som processer kunde inte överdrivas. De tillhandahöll den avgörande inkörsporten för att få vartenda fall att röra sig uppåt, och allt bottnade i insikten om hur långt nutidens människor hade sjunkit:

”Om vi tidigare trodde att en person var 10 procent thetan och 90 procent kropp, så talade vi förmodligen om de människor som drogs in i Scientologi. Vi talade inte om allmänheten.

Det är inte 10 procent/90 procent. Det skulle vara någonting i stil med en hundradels eller en tusendels procent thetan och resten kropp och kretsar. Det finns ungefär lika mycket varelse närvarande för att ingjuta liv i maskineriet.”

Och däri ligger problemet. Därför att, som han därefter förklarade, med så lite thetan närvarande hos preclearn var CCH:ernas effektivitet i hög grad beroende av auditören:

”Det hänger i ganska hög grad på att ni är kapabla att få dem att samarbeta och göra rätt sak, från en tillräckligt hög tonnivå så att de inte på ett kretsmässigt sätt kan stå emot det.”

Så helt och hållet förutom auditeringsfärdighet, berodde de här processerna i ej ringa grad på auditörens tonnivå och på tillståndet hos hans eget fall. Å andra sidan var detta inte ett nytt problem och utbildningen av auditörer hade under en längre tid innefattat auditering av deras eget fall med de senaste teknikerna. Under tidigare år restimulerades auditörerna ibland av preclearns engram. Men nu, med CCH:er – processer så kraftfulla att de kunde knäcka vilket fall som helst – nådde den restimuleringen hos auditören en helt ny nivå. Därtill kommer, som Hubbard upptäckte, att restimuleringen av auditörer faktiskt förhindrade dem från att uppnå resultat med sina preclears. Att ge CCH:er krävde i själva verket att auditörens fall var på en mycket hög nivå – nämligen ton 40 – en Clear!

Det besvärliga i situationen var: hur ska man processa tillräckligt med auditörer till Clear så att den här teknologin kunde göras tillgänglig vitt och brett. Snart upptäckte han att det inte gick att göra:

”Ni måste starta med en eller två eller tre. Och allt emellanåt har auditörer föreslagit mig att jag skulle auditera någon upp till tillståndet Clear, och sedan får den personen att auditera två personer, och sedan auditerar var och en av dem två till och då hade allt varit klart. Ja, det är ju bra, det är ingenting fel med det, förutom att det inte är praktiskt genomförbart; det skulle inte fungera. När man hade nått till ungefär fyra personer så skulle någonting ha förlorats någonstans.”

Dock löste Hubbard det här problemet. Dessutom var det en landvinning som skulle placera Scientologin på en helt ny kurs och revitalisera auditörsutbildning för alltid: Högre instruktionsutbildningsövningar (TR:ar):

”Det är tretton nivåer av färdighet, var och en mer avancerad, vilket i slutändan ger en auditör som agerar som en Clear.

Dessa utbildningsnivåer skapar, när de administreras noggrant, en syntetisk Clear utan att man hindrar att en personen auditeras hela vägen till Clear.”

Det var vad L. Ron Hubbard förde med sig till Frihetskongressen.Och även om man hade haft många Scientologi-kongresser på Shoreham Hotel kunde ingen matcha denna – inte när Hubbard intog scenen och demonstrerade ton 40, avsikt utan reservation.Och vid den punkten var det någonting som ingen scientolog hade sett heller!

För även om han hade arbetat sedan 1950 med att förfina procedurerna så att varenda auditör kunde uppnå samma resultat i sin auditering, hade man här uppnått det målet.

Men även om amerikaner möjligen har firat det under några hundra år, så kommer den 4 juli nu att firas in i evigheten av en helt annan orsak. För det var den dag då L. Ron Hubbard tillhandahöll hjälpmedlen för att befria varenda människa på jorden.

« Congress Lectures