Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Bakgrunden till clearing

Bakgrunden till clearing

Bakgrunden till clearing

Ständigt observerande och frågande, genomsökande människans kunskaper efter svar angående sinnet, själen och livet och utan att hitta några, gav sig L. Ron Hubbard ut på fullständigt okänd mark – sådana är detaljerna i en historia som inte berättats någon annanstans. För detta är den väg han vandrade för att finna svaret på den länge olösta gåtan om människan och befria henne från ett töcken av smärtsamma erfarenheter. Här är således det historiska uppnåendet av ett tillstånd som aldrig tidigare varit känt i detta universum – ett tillstånd kallat Clear.

Läs vidare 
köp
$15 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Videor

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_history_of_clearing_title

Mer om Bakgrunden till clearing

Så vår väg var åstadkommandet av en observationsplattform från vilken en människa kunde observera och utifrån dessa observationer fatta ett eget beslut. Och den observationsplattformen är vad vi kallar Clear. – L. Ron Hubbard

Ständigt observerande och frågande, genomsökande människans kunskaper efter svar angående sinnet, själen och livet och utan att hitta några, störtade sig L. Ron Hubbard ut på fullständigt okänd mark – sådana är detaljerna i en historia som inte berättats någon annanstans. För detta är den väg L. Ron Hubbard vandrade för att finna svaret på den länge olösta gåtan om människan och befria henne från ett töcken av smärtsamma erfarenheter.

Det är en historia som börjar med att han fördjupar sig i det mycket andliga, synnerligen traditionella Asien, där han blir vän med – bland andra visa män – den siste av de stora magikerna vars förfäder tjänade i den mongoliske kejsaren Kublai Khans hov. Trots bedrifter som vittnade om anmärkningsvärda krafter, hade vi här ett land i vilket visdom ansågs heligt – så heligt att dessa orientens heliga män vägrade använda sina avsevärda krafter för att lösa de verkliga och trängande problemen när det gällde tillvaron. När L. Ron Hubbard så återvände till USA stiftade han bekantskap med den västerländska akademiska världen, som uppvisade en helt annorlunda men – på ett klart motsatt sätt – lika opraktisk värld. Dominerad av vetenskapsmän inom fysiken vilka enbart koncentrerade sig på samverkan mellan materia, energi och rum, var det en värld där själen inte utgjorde någon del av ekvationen.

När han insåg att svaret inte låg i någon av dessa oförenliga läror, påbörjade L. Ron Hubbard en riskfylld upptäcktsfärd för att hitta ett sätt att befria individen från de barriärer som förvägrar honom lycka. När han insåg att människan är både en själslig och en materiell varelse, kom han fram till den banbrytande upptäckten ur vilken allt annat mynnade. Allteftersom han berättar om de stegvisa milstolparna längs forskningsvägen, framträder en fantastisk seger av monumentala proportioner – en som främjar hela mänskligheten.

Här har vi alltså berättelsen om den segern och det historiska uppnåendet av ett tillstånd som aldrig tidigare varit känt i detta universum – ett tillstånd kallat Clear.

« The Classics