Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Människans hopp

Människans hopp

Människans hopp

Med bevis som kunde demonstreras snarare än enbart tro, fastställde L. Ron Hubbard att det verkligen finns en odödlig själ med oändliga överlevnadskrafter – en medvetande-om-medvetande-enhet som är personen själv. I och med att vetenskapen tillhandahöll den teknologi som lät människan finna den själ som den så länge hade förnekat henne, materialiserade sig tusentals år av tro inom religionens fält till en realitet som varje individ kan förverkliga här och nu.

Läs vidare 
köp
$15 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Videor

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_hope_title

Mer om Människans hopp

Det här arbetet representerar ingen revolt. Det representerar inte ens tillnärmelsevis en önskan om undergång för någon av de här sakerna. Allt det representerar är hoppet att människan återigen kan finna sig till rätta, kan finna sig till rätta i ett mycket förvirrat, mekanistiskt samhälle och kan återvinna lite av den glädje, lite av den ärlighet och lite av den kärlek och vänlighet som hon har skapats med.
– L. Ron Hubbard

Från tidernas begynnelse har människan omhuldat hoppet om att uppnå större frihet, om att livet innehåller möjligheten att komma bortom det dagliga slitet för brödfödan. Det hoppet, uttalat av de största religiösa ledarna under århundraden, har om och om igen förnyat hennes kraft att möta framtiden. Men utan någon praktisk möjlighet att förvandla hopp till verklighet förblev hoppet om en större frihet för de flesta, om inte för alla, en avlägsen och ouppnåelig dröm.

Så, med inträdet i 1900-talet kom en snabb och oöverträffad uppgång av naturvetenskaperna som gav rikligt med ny information om universum. Dock, dessa vetenskaper begränsade samtidigt sin forskning till den materiella världen, den ignorerade och till och med förnekade den mänskliga andens existens.

Sådan var bakgrunden till L. Ron Hubbards 25-åriga sökande för att lösa människans gåta. Genom att tillämpa 1900-talets vetenskapliga verktyg och metodik på årtusenden av samlad kunskap i religiösa läror, sökte han förstå exakt vem och vad människan är.

Därefter, 1952 gjorde han en historisk upptäckt. Med bevis som kunde demonstreras, snarare än enbart tro, fastställde L. Ron Hubbard att det verkligen finns en odödlig själ med oändliga överlevnadskrafter – en medvetande-om-medvetande-enhet vilken är personen själv. Utöver detta, med hjälp av samma vetenskapliga metoder upptäckte L. Ron Hubbard vidare att han kunde kartlägga denna medvetande-om-medvetande-enhets liv ... liv efter liv efter liv.

Dessa anmärkningsvärda upptäcker betyder inte mindre än en sedan länge sökt mötesplats för vetenskap och religion där vetenskapen tillhandahåller teknologin som hittade den mänskliga själen den så länge hade förnekat honom. Och med detta förvandlades tusentals år av tro inom det religiösa området till en verklighet som vilken individ som helst kan inse här och nu.

Så föddes en ny religion, världens första fullständigt praktiska religion – Scientologi.

« The Classics