Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Människans oförtröttliga sökande

Människans oförtröttliga sökande

Människans oförtröttliga sökande

Ett extraordinärt drama spelades upp under tusentals år, det var människans enträgna försök att genomtränga mysteriet ”medmänniskor” – och att på så sätt förstå sig själv – det här kom inte enbart till uttryck i filosofi och religion, utan även i krig och erövring. När L. Ron Hubbard tolkar denna anmärkningsvärda berättelse avslöjar han de element som saknades och som till slut löste mysteriet. Och vad den kunskapen förebådar är en nivå av framgång för individer som överträffar allt som tidigare gått att uppnå.

Läs vidare 
köp
$15 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Videor

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_relentless_title

Mer om Människans oförtröttliga sökande

Vad består den andra personen av? Vad är den andra personen?

Filosofen var tvungen att besvara den frågan. Och det är den frågan han aldrig gav ett tillfredsställande svar på. Och det är den frågan som fått ett tillfredsställande svar i Scientologi.
– L. Ron Hubbard

Ett extraordinärt drama spelades upp under tusentals år, det var människans enträgna försök att genomtränga mysteriet ”medmänniskor” – och att på så sätt förstå sig själv – det här kom inte enbart till uttryck i filosofi och religion, utan även i krig och erövring.

Och ändå, eller kanske på grund av den avgörande styrkan i sökandet, ackumulerade dess kontinuerliga misslyckande under seklerna allt djupare problem för människan. I desperation övergav hon därför till slut sitt sökande helt och hållet – år 1879 för att vara exakt. Och in i det vakuum som detta misslyckande skapade steg en ny och dödlig teori fram. Uttryckt som att ”medmänniskan” inte är mer än en hop hjärna, blod och muskler, en stimulus–respons-mekanism som reagerar på, men är inkapabel att bemästra sin omgivning. Allt eftersom detta begrepp växte sig starkare minskade den respekt man visade individen och därmed även hederskänsla och människans syfte i stort.

Under återgivandet av den här enastående historien förklarar L. Ron Hubbard inte bara varför människans storslagna sökande misslyckats under så lång tid. Han avslöjar även den viktiga beståndsdel som saknades och som slutligen ledde till framgång och som löste mysteriet med ”medmänniskor”. För idag kan vi faktiskt ta reda på sanningen om våra medmänniskor så att vi härigenom kan förstå oss själva. Och vad den kunskapen förebådar för både individen och mänskligheten är inte bara återvinnandet av respekt, heder och syfte, utan även en nivå av framgång som överträffar allt som tidigare gått att uppnå.

« The Classics