Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Att förstå det oförståeliga

Att förstå det oförståeliga

Att förstå det oförståeliga

När L. Ron Hubbard beskriver hur en individs nedgång från vetande till icke-förståelse på Tabellen för bedömning av människan går parallellt med Tonskalan, redogör han i detalj för konsekvenserna när vibrerande, förstående liv försöker kommunicera med död, själlös materia. Denna nedåtgående spiral var före Scientologin oåterkallelig. Men ”under över alla under”, som L. Ron Hubbard säger, det finns en process som återställer självdeterminism. Här har vi således både mekanismerna för hur man fångas i en fälla och bakgrunden till den L. Ron Hubbard-teknologi som är vägen ut.

Läs vidare 
köp
$15 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Mer om Att förstå det oförståeliga

Livets mysterium och livets hemlighet är att det har att göra med någonting som kan vara obegripligt. Och vägen ut ur det är att vara medveten om faktumet att livet också kan vara levande och inte förstå. Man kan helt enkelt ändra inställning och försätta sig i det tillståndet och man skulle duplicera de här sakerna fullständigt. – L. Ron Hubbard

I en unik föreläsning som på ett unikt sätt sätter större Scientologi-framsteg i relation till varandra, berättar L. Ron Hubbard om en individs ARC-nivå med vad han kallar ”tabellen över nedåtgående förståelse”, också identifierad som Tabellen för bedömning av människan. Samtidigt som han redogör detaljerat för hur en individs nedgång från vetande till icke-förståelse i tabellen är parallell med Tonskalan, redogör han detaljerat för konsekvenserna när vibrerande, förstående liv försöker kommunicera med – och förstå – död, själlös materia. Här är det öde som tar över sådana personer som kärnfysikern, vilken ständigt letande efter en orsakande faktor bland atomer och elektroner, som sjunker ner i en oförståelse så djup att han utpekar MEST som överlägset liv.

Denna nedåtgående spiral var före Scientologin oåterkallelig. Men, ”under över alla under”, som L. Ron Hubbard säger: till och med efter det att en individ blivit fullständigt beroende av MEST, existerar en process som återställer hans självdeterminism. Här har vi således både fångandets mekanism och en allsidig redogörelse över vad som ligger bakom den LRH-teknologi som markerar vägen ut.

« The Classic Lectures for Veteran Scientologists