Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Ansvar – Hur man skapar en tredjedynamik

Ansvar – Hur man skapar en tredjedynamik

Ansvar – Hur man skapar en tredjedynamik

När villighet att ta ansvar omfattar en bred sfär och den är fri och utan rädsla, kan även en enskild individ påverka ett område långt bortom sin omedelbara sfär. Det är som L. Ron Hubbard säger, ett fenomen som trotsar en förnuftig förklaring. Detta är ett övertygande och mycket angeläget budskap – här finns teknologi med vilken man inte bara magiskt kan förändra ett liv, ett äktenskap eller en civilisation, utan även blåsa nytt liv i syften och funktioner i hela länder.

Läs vidare 
köp
$15 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Mer om Ansvar – Hur man skapar en tredjedynamik

Rättigheterna är garanterade: yttrandefrihet, pressfrihet, religionsfrihet. De garanteras helt och hållet, man behöver inte göra ett dugg åt dem. Hör här, om de endast är i tryck, och ingen försäkrar sig om att de här rättigheterna existerar, upphör de att existera! – L. Ron Hubbard

Precis som automatiska mekanismer existerar i sinnet så existerar de inom nationer. Precis som de leder till oförmågor hos en person så kan de orsaka ett förfall av en nations stolthet, frihet och förmåga, Eftersom dess gemensamma nämnare är en ovilja att ta ansvar. Och konsekvenserna, både på det individuella och det nationella planet, är uppenbara, i det sociala fördärv som scientologer ser överallt.

Som motsats, när det finns en vitt utbredd villighet att ta ansvar för andra och den är fri och utan rädsla, kan till och med en individ göra sin påverkan märkbar inom ett område långt bortom hans omedelbara sfär. Det är som L. Ron Hubbard säger, ett fenomen som trotsar en förnuftig förklaring.

Han ger på detta sätt de verktyg scientologer behöver för att skapa en sann tredjedynamik. Scientologins expansion stöder sig på denna centralpunkt och därmed själva civilisationens överlevnad. Detta är ett övertygande och mycket angeläget budskap – här finns teknologi med vilken man inte bara magiskt kan förändra ett liv, ett äktenskap eller en civilisation, utan även blåsa nytt liv i syften och funktioner i hela länder.

« The Classic Lectures for Veteran Scientologists