Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Vägen till oändlighet

Vägen till oändlighet

Vägen till oändlighet

L. Ron Hubbard förklarade: ”Teknik 80 är tekniken för Att vara eller inte vara.” Därefter avslöjade han den helt avgörande grunden som förmåga och förnuft vilar på: individens förmåga att fatta ett beslut.Här är således strukturen hos ”kanske”, Våglängderna i ARC, och Beslutstonskalan, och hur man rehabiliterar en individs förmåga att vara ... nästan vad som helst.

Läs vidare 
köp
$125 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 7

Mer om Vägen till oändlighet

Faktiskt så kontrollerar, behärskar och skapar man tid. Så efterhand som man går uppför Tonskalan begär man inte att något ska överleva under en viss tidsperiod. Man vill att någonting ska vara, och att vara inkluderar inte tid. – L. Ron Hubbard

Vilka förmågor har en theta-varelse? Exakt hur kraftfull är en varelse som inte kan dö, som ursprungligen inte ens är en del av det fysiska universumet? Vilka krafter under helspårets tidsrymd skulle kunna vara ansvariga för att få denna livskraftiga varelse ner i ett sådant tillstånd att han trodde att han var en kropp?

Det var 1952, och han flyttade från Wichita, Kansas, till Phoenix, Arizona, och öppnade det första av L. Ron Hubbards kontor. Där, vid randen av öknen, vid foten av Camelback Mountain, började han ge instruktioner i Scientologi i det som skulle bli centrum för Scientologi-verksamheter i många år. Här fanns kärnan i det som skulle bli den första världsomfattande organisationen, Hubbard Association of Scientologists International.

Det var i maj och Hubbard hade precis avslutat sin forskning med den första E-metern, isolerat och i detalj redogjort för de avgörande händelserna och inplanteringarna på helspåret. Och så uppstod behovet och utvecklingen av en auditeringsteknik betydligt mer avancerad än föregående procedurer som endast inriktat sig på det nuvarande livet.

Han offentliggjorde bokstavligen sina upptäckter under en föreläsning som hölls kvällstid i det fria, mitt bland apelsinlundarna, och detta utgjorde den allra mest avancerade proceduren fram till dags dato: Teknik 80.

Istället för att gå igenom allt trassel och all förvirring i preclearns bank hade L. Ron Hubbard upptäckt en ny infallsvinkel: ”Teknik 80 är utövandet av varande på varje dynamik i följd, och utövandet av varande på en dynamik tills man kan vara hela den dynamiken.”

I de här föreläsningarna överbryggar han gapet mellan den nuvarande situationen och den ideala. Förbered dig på en utvidgning av orsakande varande på alla dina dynamiker. Teknik 80 är din väg till oändlighet.

I den medföljande guiden återfinns schematiska teckningar, skalor och även de Dianetik-jinglar som de studerande fick av Hubbard under avslutningsföreläsningen och om vilka han senare skrev: ”Om ni kan tolka dessa, kommer ni att veta allt som finns att veta.”

« Basics Lectures