Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

En särskild kurs i bedömning av människan

En särskild kurs i bedömning av människan

En särskild kurs i bedömning av människan

Vem kan man lita på? Vem kan man ha förtroende för? Vem kommer att vara en skattad vän eller en betrodd kollega? På föreläsningarna till En särskild kurs i bedömning av människan visar L. Ron Hubbard hur man tillämpar teknologin från Vetenskapen om överlevnad och Hubbard-tabellen för bedömning av människan på alla dina dynamiker. Och man lär sig hur man på ett expertmässigt sätt använder Tonskalan för att uppnå överenskommelse, samarbete och handling. Så gissa inte angående folk. Känn dem väl och se till att du vet hur du skall bemöta dem.

Läs vidare 
köp
$125 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 10

Mer om En särskild kurs i bedömning av människan

I det sista kapitlet av Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, talar L. Ron Hubbard om den breda tillämpningen av Dianetik på den tredje dynamiken, med det yttersta målet att få till stånd en värld utan krig, där människan kunde sträva mot högre mål.

På hösten 1950, och med hundratals Dianetik-grupper och organisationer som expanderade in i en mycket aberrerad värld, var behovet för sådan teknologi akut. Sålunda började Hubbards kodifiering med de grundläggande lagarna för Grupp-Dianetik. Så som han förklarade vid den tidpunkten:

”Dianetik har fortsatt att avancera, inte bara inom individuell processing, utan på alla andra dynamiker. Man bör inse att varje dynamik är ett helt ämne. Och för två eller tre månader sedan insåg jag det att vi ännu inte hade undersökt den tredje dynamiken noggrant. En hel vetenskap ligger i den tredje dynamiken – en hel vetenskap.”

Därefter har forskningen i både den första och den tredje dynamiken gått framåt ömsesidigt, där den ena studien belyser den andra. Upptäckten att livsenergin existerade separat och avskild från det fysiska universumet belyste ytterligare den sanna naturen hos en grupp som en livsentitet i sig själv – helt avskild från MEST. Dessutom försökte en grupp, precis som en individ, att erövra det fysiska universumet, och med varje misslyckande följde enturbulering och ett fall i ton.

Dessa undersökningsresultat sammanfattades i en uppsättning avgörande uppsatser som behandlade hur man skapade och bibehöll en högtonig grupp. Inkluderat bland dessa: ”En uppsats om auktoritäriskhet” och ”En uppsats om management”.

Men genom att visa att gruppens överlevnad är beroende av både gruppens och individens tonnivå, kom L. Ron Hubbard med någonting mer. Från faktumet att precis som en auditör måste vara i stånd att bedöma en preclears falltillstånd följde att en grupp måste kunna bedöma sina medlemmars tillstånd och på det viset förutsäga framtida beteenden.

Sålunda började Hubbard tidigt 1951, i sitt hem i Palm Springs, Kalifornien, att kartlägga de fullständiga manifestationerna av människans emotion, karaktär och reaktion vid varje nivå av överlevnad. Detta arbete kulminerade i milstolpen Hubbard-tabellen för bedömning av människan och dess omfattande text, Vetenskapen om överlevnad.

Med denna teknologi tillgänglig schemalade han sedan en Särskild kurs i bedömning av människan, som hölls i den nystartade Dianetik-stiftelsen i Wichita. Förutom studerande från stiftelsen, och som ett bevis på det omfattande behovet för denna teknologi, fanns det många kommunala ledare och industrifolk från Wichita närvarande.

I kursen, som inleddes den 13 augusti 1951, avslöjade Hubbard allt han upptäckt som omfattade människans beteende både när det gällde den första och den tredje dynamiken: livskraftens natur och dess roll i det fysiska universumet, växelverkan hos de åtta dynamikerna, den oerhörda vikten av ARC i en grupp och tillämpningen av Tonskalan och Hubbards tabell för bedömning av människan över alla dynamikerna.

Dessa föreläsningar, som innehåller L. Ron Hubbards banbrytande teknologi för värdering av människan, representerar ett betydande steg i riktning mot att uppnå teknologin för den tredje dynamiken, som han postulerade första gången 1950.

« Basics Lectures