Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Studier & utbildning

Studier & utbildning

Studier & utbildning

Under sin forskning inom ämnet utbildning, upptäckte L. Ron Hubbard den avgörande underliggande förutsättning som varit helt utelämnad från alla utbildningssystem. För att vara exakt, det har aldrig funnits en utbildning i själva ämnet: att studera. När L. Ron Hubbard identifierade de exakta barriärer som förhindrar förståelse, utvecklade han den första faktiska teknologin för hur man studerar vilket ämne som helst, och uppnår förmågan att använda och tillämpa det man lärt sig. Här är således en introduktion till en teknologi som har gett miljoner människor bestående framgång inom studier, arbete och livet.

Läs vidare 
köp
$15 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Videor

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_study_title

Mer om Studier & utbildning

Utbildning skulle vara något som går i riktning mot att kunna utföra vissa handlingar professionellt. Det är nu mitt eget ord jag för in där, professionellt. Men om man är utbildad i ett ämne, förväntas det av en att man är i stånd att utföra vissa saker i det ämnet. – L. Ron Hubbard

Ingen civiliserad kultur har underlåtit att erkänna vikten av utbildning. Och det är allmänt känt att framgång i denna tids snabbrörliga samhälle beror på förmågan att snabbt förstå och använda information. Trots detta fortsätter kunskapsnivån att falla med miljoner elever som avslutar sin grundläggande utbildning utan det minimum av läs- och skrivkunskaper som är oumbärliga för det dagliga livet. Utöver de förödande konsekvenser det har för deras egna liv så har det återverkningar tvärs över samhället som innebär hundratals miljarder i förluster årligen, i förlorad produktivitet, arbetslöshet och kriminalitet.

Vad ligger bakom utbildningskrisen? Är det bara helt enkelt svårt att utbilda i vissa ämnen? Är en del lärare helt enkelt inte så bra på att lära ut? Föreslagna lösningar är lika varierande som problemen men många grundar sig på att sätta etiketten ”obildbar” på elever istället för att ta reda på det egentliga misslyckandet.

Under sina tre decenniers forskning inom ämnet utbildning, undersökte L. Ron Hubbard hela inlärningsprocessen, med tonvikt på förmågan att tillämpa det som blivit lärt. Han åstadkom vad som mynnade ut i ett historiskt och genomgripande framsteg, genom att isolera den enda gemensamma nämnaren till de olika problem som plågar all utbildning. Istället för att bara rikta sig mot ett speciellt ämne eller kunskapsområde, upptäckte han en avgörande underliggande förutsättning vilken varit helt utelämnad från utbildningssystemen sedan tidernas begynnelse. För att vara exakt, det har aldrig funnits en utbildning i själva ämnet: att studera.

Det L. Ron Hubbard tog fram och identifierade är de exakta barriärerna som förhindrar förståelsen av vilket ämne som helst eller, mer specifikt, studiebarriärerna. Med den nya kunskapen om hur dessa barriärer är den verkliga orsaken till misslyckad utbildning och alla dess konsekvenser, arbetade L. Ron Hubbard fram en fullt användbar lösning – det som har kommit att bli känt som Studieteknologin. Här är alltså den första faktiska teknologin i hur man studerar vilket ämne eller verksamhetsområde som helst och uppnår förmågan att använda och tillämpa det man lärt sig.

Studieteknologin som ursprungligen använts för att utbilda scientologer i Scientologi-kyrkor, har visat sig så enastående framgångsrik att lärare och utbildningsorganisationer på alla nivåer började använda den och idag används den av tiotusentals organisationer i över 100 av jordens länder.

I den här milstolpesföreläsningen finns en introduktion till en teknologi som har förmågan att lyfta hela civilisationen till ett högre plan och som redan har tillhandahållit medlen till en bestående framgång inom lärande, arbete och liv för miljoner människor i alla världens hörn.

« The Classics