Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Universumprocesser-kongressen

Universumprocesser-kongressen

Universumprocesser-kongressen

Platsen var Phoenix, Arizona, och ännu en milstolpe. Närmare bestämt Duplicering och dess roll i en preclears förmåga att as-isa och exteriorisera, och i en auditörs förmåga i att uppnå det resultatet. Här är den kongress där L. Ron Hubbard offentliggjorde Procedur 30, som bestod av tre banbrytande processer: den som snart skulle bli legendarisk Öppningsprocedur genom duplicering, problem och lösningar och Att skänka varande. Men kongressdeltagarna fick mycket mer än bara en beskrivning eftersom Hubbard auditerade processerna på gruppen. Men oavsett de fantastiska resultaten skulle det snart komma något ännu större. Först med teknologi för att nå varje fall, publiceringen av den första Gruppauditörens handbok och gruppauditering som en viktig service i Scientologin. Sedan framstegen rörande duplicering, vilket resulterade i processer för att besegra sitt reaktiva sinne. Och slutligen, de blixtsnabba framstegen till fullständig sammanställning av teknologi från denna period, av utvecklingen av en thetans förmågor upp till de högsta nivåerna. För inom bara några månader hade L. Ron Hubbard sammanställt inte bara Scientologins axiom, utan även processer som tagits från själva kärnan i dessa axiom, vilka löser fall på den absolut lägsta nivån och även når upp till och åstadkommer OT-förmågor i exterioriserat tillstånd. Detta är således den kongress som överbryggar från thetas potential i Scientologi 8-8008 till tillståndet OT och Skapandet av mänsklig förmåga.

Läs vidare 
köp
$175 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 14

Mer om Universumprocesser-kongressen

Om en människa har det svårt i livet, är det för att hon inte kan åstadkomma en duplicering och själv inte kan tolerera en duplicering. Med andra ord, hon själv kan inte vara orsak och hon vågar inte vara effekt av någon annans orsak. – L. Ron Hubbard

Berättelsen började arton månader innan dessa föreläsningar. Efter att L. Ron Hubbard hade kartlagt en individs potential och förmåga i hennes naturliga tillstånd – Theta-Clear – publicerade han upptäckterna och teknologin i Scientologi 8-8008, boken som hör samman med den legendariska Philadelphia doktorandkursen. Dessa upptäckter hade inte bara fört Scientologin upp till en ny platå, upptäckterna var av sådan betydelse att de utgjorde en språngbräda till det slutgiltiga målet. Så som han såg det, nu när han faktiskt kunde göra en individ fri, var det hans uppgift att se till att varenda auditör fick denna förmåga – så att alla kunde befrias.

Således sammankallade han i september 1953 den Första internationella kongressen för dianetiker och scientologer, och tillkännagav exterioriseringstekniker för första gången för allmänheten. Vid denna kongress tillkännagavs också ett nytt auditeringscenter i Camden, New Jersey – ett center han betecknande nog beskrev som en ”klinik”. För det skulle inte bara tjäna som ett center där man auditerade de svåraste fallen, det skulle dessutom lansera ett helt nytt program:

”Så den här kliniken kommer dessutom att emellanåt ge mycket, mycket avancerad utbildning och utbildning av den typ som ges i en klinik (det är mycket avancerad utbildning, inte grundläggande).”

Ursprungligen kallades den Instruktionskursen i Camden, men skulle snart bli känd som den 1:a avancerade kliniska kursen (ACC). Den skilde sig från den professionella auditörsutbildning som redan tillhandahölls på tre kontinenter, för att för var ett minimikrav för tillträde till L. Ron Hubbards kliniska kurs att man hade en fullständig utbildning till auditör med alla certifikat. Och till och med då fick man bara tillträde genom att bli inbjuden – en ära förbehållen de bästa av de bästa när det gällde auditörer.

Så började hans nästa forskningsfas. Dess mål var att utveckla och förfina procedurer tills praktiskt taget vilken auditör som helst kunde knäcka vilket fall som helst och få det dithän att det utvecklade förmågor i exterioriserat tillstånd. I detta syfte kom Hubbard att utveckla processer, testa dem direkt på preclears och sedan ge dem till auditörer för att använda på sina preclears. Han kunde därefter observera hur de tillämpade dem på plats, och på så vis kunde han isolera områdena där de hade svårigheter och – förutom att han kunde förbättra processerna och göra dem ännu enklare – han kunde utveckla ytterligare procedurer för att finslipa auditörernas färdigheter i utbildningen.

Det var sådan forskning och sådana framsteg som L. Ron Hubbard hängav sig åt de följande tolv månaderna. Han hade inte mer än graduerat auditörerna från sex veckors intensiv ACC-utbildning förrän han satte igång med nästa grupp studerande. Och så rullade det på – den andra ACC-n, tredje ACC-n och det fortsatte med den ena efter den andra. Auditör efter auditör som utbildades, process efter process som utvecklades och föreläsning efter föreläsning som gavs – på ett år blev det allt som allt över 500 inspelningar som dag för dag skildrade hur forskningen gick framåt och vilka upptäcker som gjordes.

Organisationen expanderade så kraftigt att han redan hade etablerat ett nytt utbildningscenter i Phoenix, Arizona. Men vad det verkligen handlade om var teknisk expansion. För det verkade också som om varje nytt framsteg som gjordes trappade upp både hastigheten och antalet nya landvinningar man gjorde. Lägg till allt detta auditörerna som utexaminerades – och sedan berättade för andra om resultaten vitt och brett i sina hemtrakter – så hade det sommaren 1954 lett till att allmänhetens krav på ytterligare en av L. Ron Hubbards kongresser bokstavligt talat hade nått kokpunkten.

Tidpunkten kunde inte ha varit bättre. För det var mer än bara ännu ett ”genombrott”, han hade än en gång anlänt till en milstolpe efter vilken inget skulle förbli detsamma. Det handlade om den roll duplicering spelar för preclearns förmåga att as-isa och exteriorisera. Och minst lika viktigt, den roll duplicering spelar ifråga om auditörens förmåga att tillämpa processerna så att han uppnådde det resultatet med sina preclears. Det var hela bakgrunden till allt det som han skulle lätta på förlåten till vid Universumprocesserkongressen.

Platsen var Phoenix i Arizona, där scientologer från världens alla hörn träffades i Phoenix Theatre, i hörnet av korsningen mellan Central och McDowell. När Hubbard hade börjat den första föreläsningen skulle kongressdeltagarna snart inte bara få höra om den universella tillämpningen av duplicering i all auditering, utan även det som han sedan avslöjade som Procedur 30. Utöver det skulle kongressdeltagarna få mycket mer än bara en beskrivning av dessa procedurer. De skulle själva snart få uppleva det, med Hubbard som för första gången någonsin auditerade dessa banbrytande processer på en grupp. Öppningsprocedur genom duplicering på alla deltagarna var bara början, han följde det med resten av Procedur 30 – Problem och lösningar, Att skänka varande och till och med flera experimentella exterioriseringsprocesser.

Men oavsett deltagarnas hänförelse var allt som följde i kölvattnet på denna kongress av ännu större betydelse. För här var en vändpunkt av verkligt allomfattande betydelse:

  • För det första, med teknologi med hjälp av vilken man nu kunde nå vartenda fall, publiceringen av Handbok för gruppauditörer och Grupprocessing som nu var en huvudsaklig service i Scientologin.
  • För det andra, med landvinningarna rörande duplicering – den grundläggande teknologi som inte bara får all auditering att fungera, utan också resulterade i processer som utplånar ens reaktiva sinne.
  • Och slutligen, de blixtsnabba framstegen som ledde till en fullständig sammanställning av teknologin från denna era av landvinningar och till höjderna av en thetans förmåga. För inom några månader hade L. Ron Hubbard inte bara sammanställt Scientologi-axiomen, utan också processer som tagits fram ur själva kärnan av dessa axiom – processer som knäckte fall både från botten av skalan och gav fall på de allra högsta nivåerna OT-förmågor i exterioriserat tillstånd.

Här har vi således kongressen som tjänar som en brygga från thetas potential i Scientologi 8-8008 till tillståndet OT och Skapandet av mänsklig förmåga.

« Congress Lectures