Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Scientologins användningar

Scientologins användningar

Scientologins användningar

Utan den kunskap om sinnet, själen och livet som upptäckts inom Scientologin har utbildning inte bara saknat delar som varit nödvändiga för framgång, utan dess defekter har handikappat civilisationer. Således ger L. Ron Hubbard en omfattande och mycket specifik redogörelse om hur man omformar ett sviktande undervisningsområde till en scen av gnistrande framgång, enbart genom att använda Scientologi-grunder. Förankrat i en teknologi om själva livet kan undervisning till slut nå sin fulla potential och ge individer och kulturer en stabil grund för framgång och välstånd.

Läs vidare 
köp
$15 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 1

Mer om Scientologins användningar

Vilken väg människan tar från den här punkten är faktiskt inte frågan. Vi har verktygen genom vilka människan skulle kunna förbättra sig själv och sina samhällen. Vi har dem i Scientologi, i dess tillämpning på utbildning, för vi kan utbilda människor nuförtiden, kanske för första gången. – L. Ron Hubbard

Under historiens gång fanns det ett ämne som faktiskt förbättrade individer. Och det var utbildning. Men utan den kunskap om sinnet, själen och livet som upptäckts inom Scientologin har utbildning inte bara saknat delar som varit nödvändiga för framgång utan dess defekter har handikappat civilisationer. Och tvärs över hela det utbildningsmässiga landskapet brottas lärare idag med problem som lätt löser sig när man använder Scientologi-teknologi på dem.

Således ger L. Ron Hubbard en omfattande och mycket specifik berättelse om hur man omformar den förlorande utbildningssfären till en scen av gnistrande framgång, bara genom att använda Scientologi-grunder. Efter hand som han detaljerat beskriver exempel efter exempel, framträder det inte bara att Scientologin kan få utbildning att utvecklas kraftigt, utan också att utbildning börjar med Scientologi. Dessa tillämpningar sträcker sig långt bortom skolor och universitet och de når fram varhelst lärare, yrkesutövare och regeringar utbildar och tränar.

Förankrat i en teknologi om själva livet kan utbildning till slut nå sin fulla potential och ge individer och kulturer en orubblig grund för framgång och välstånd.

« The Classic Lectures for Veteran Scientologists