Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Förmågakongressen

Förmågakongressen

Förmågakongressen

De närvarande välkomnades med ett handskrivet meddelande: ”Hej, kongressen! Varken ni eller fältet kommer någonsin att bli desamma efter detta.” Och varken de eller resten av Scientologi-världen blev det någonsin.Som kronan på verket efter ett år av stora landvinningar, med processer för att nå vartenda fall, och utbildningsövningar som revolutionerade auditering, stod L. Ron Hubbard i begrepp att presentera verktygen för att skapa en ny civilisation – en värld baserad på dig. Alltihop kom från upptäckten att ”Den aberrerade tredjedynamiken är de sammanlagda oansvarigheterna på förstadynamiken. En vansinnig grupp är en som bildats av de svaga för att skydda sig mot de starka. En sinnesfrisk grupp är ett kommunikationsuttryck för dem som, var och en, skulle kunna stå ensamma.” Och så kom Hubbards banbrytande teknologi om både betydelsen av grupper och verktygen för att skapa verkliga tredjedynamiker. Varpå han tillhandahöll program efter program, med steg-för-steg-åtgärder som på ett detaljerat sätt syftade till att entusiasmera andra runt en överlevnadssak. Och vad gäller denna värld som är baserad på dig – här är den dramatiska upptäckten av de mentala intrycksbildernas sanna natur – en landvinning av sådan betydelse att han sade att det borde skrivas på ett gyllene pappersark. När allt kom omkring öppnade det portarna för att upptäcka den förmåga du alltid har haft … under flera miljarder år. Här är alltså kongressen där L. Ron Hubbard flyttade Scientologin, som helhet, till en meter bakom samhällets huvud.

Läs vidare 
köp
$150 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 9

Mer om Förmågakongressen

Om du vill veta vad din roll är i en ny atomålder, kom!

Detta är den viktigaste kongress vi någonsin har hållit. Din tideräkning kommer i framtiden att utgå från den här kongressen. – L. Ron Hubbard

Och fastän ingen egentligen ifrågasatte sanningen av detta tillkännagivande vintern 1957, skulle knappast någon ha kunnat förutspå det som historien sedan har visat. Därför att oavsett allt som Scientologin står för idag som en stark kraft för jordens överlevnad, började alltihop vid Förmågakongressen.

Därmed inte sagt att L. Ron Hubbard inte visste precis vad det var han lanserade för framtiden. Faktum var att hans tillkännagivande, bara det senaste i en hel serie som hade pågått i månader, i synnerhet inbegrep en artikel med titeln ”Varför du borde komma till en kongress”. För även om kongresserna sedan länge hade varit en möjlighet för scientologer att få höra och möta Hubbard, så hade hans nya upptäckter spritt ett helt nytt ljus över tredjedynamikens betydelse som helhet, vilket han skrev så här om i den kongressartikeln:

”Den aberrerade tredjedynamiken är de sammanlagda oansvarigheterna på förstadynamiken. En vansinnig grupp är en som bildats av de svaga för att skydda sig mot de starka. En sinnesfrisk grupp är ett kommunikationsuttryck för dem som, var och en, skulle kunna stå ensamma.”

Och det var bara en glimt av vad han var på väg att avslöja. För som han beskrev vidare avslöjade dessa genombrott misslyckanden av regeringar och i politik, som helhet, och gjorde det möjligt att skapa en ny civilisation:

”Det är en idé för en värld baserad på dig, inte på en politisk struktur.”

Även om dessa framsteg var tidlösa så måste man, för att fatta deras hela omfattning, ha i åtanke den tidens händelser och uttrycket: ”din roll i en ny atomålder”. Jordens länder hade kommit in i en ny ålder av teknologiska landvinningar. Till exempel hade Sovjetunionen, den 4 oktober 1957, sänt upp Sputnik, den första av människan tillverkade satelliten, i en framgångsrik omloppsbana runt jorden.

Jorden hade officiellt kommit in i rymdåldern, varpå Hubbard gav en synpunkt ur ett helspårsperspektiv:

”Rymdopera har återigen anlänt till en planet som vi lever på. Tidigare har det alltid inneburit förstörelse.

Kanske kan en människovänlig värld existera den här gången, tack vare våra ansträngningar.”

Och även om bara scientologer skulle kunna uppskatta detta som ett episkt helspårsdrama, så kunde ingen missa den underliggande oron för ”förstörelse”. Detta var när allt kom omkring, mitt under det kalla kriget – ett ideologiskt krig där den ena sidan sade ”individen är ingenting” (kommunism) och den andra förkunnade att inget är bättre än ”individuell frihet” (demokrati). Allt detta förklarar varför den första kommunistsatelliten skakade om en hel nation, USA, och stegrade spänningarna i världen ännu mer.

Som ett direkt svar på dessa destruktiva globala krafter, hade ett långt större teknologiskt genombrott kommit på Scientologins front. Hubbards forskning om strålning hade resulterat i nya processer (CCH:er) för att få bukt med alla fall utan undantag, detta resulterade i sin tur i nya utbildningsövningar (TR:ar) som revolutionerade auditering.

Efter sitt tillkännagivande vid Frihetskongressen, satte han igång med att utbilda auditörer under den 18:e amerikanska avancerade kliniska kursen (ACC) för att sprida det överallt. Det markerade slutet på ett tidevarv av sökande efter svar som skulle vara effektiva nere på människans nuvarande nivå:

”Jag berättade för den 18:e ACC-n att ’jag är klar med att utforska botten. All vidare HGC-forskning kommer att bestå i att gå uppåt’. Jag gick uppåt snabbare än jag hade trott jag skulle. Jag har nu lärt auditörerna i Washington och akademiinstruktörerna hur man går hela vägen uppåt.”

Allt detta är vad Hubbard tog med sig till den här kongressen. Ett framsteg angående mentala intrycksbilder, så viktigt att han sade att det borde skrivas ned på guldpapper. Vilket i sin tur öppnade dörren för Clear-proceduren. Och allt detta innefattas i det ordet förmåga och medlen för överlevnad på tredjedynamiken. Allt finns här, från nyckelorden syfte och ansvar, till program efter program uttryckligen avsedda att entusiasmera andra kring ett syfte, och från det legendariska tillkännagivandet om kontrollens struktur, starta, förändra och stoppa, till definition på Opererande thetan – allt finns med här.

Och vad Sputnik beträffar så inledde han Förmågakongressen den 29 december inför en rekordpublik på det berömda Shoreham Hotel, genom att skjuta upp sin egen ”Ffftnik”, som fräste upp till toppen av scenen och exploderade med en smäll i en skur av pingpongbollar. Nöjet var befogat. För när allt kom omkring var det denna punkt från vilken L. Ron Hubbard nu förde Scientologin: En meter bakom samhällets huvud.

« Congress Lectures