Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Tillämpning av Spelteori

Tillämpning av Spelteori

Tillämpning av Spelteori

När det kom fram att beståndsdelarna i spel var grundläggande i auditering, gav L. Ron Hubbard en mycket speciell professionell kurs. Han hade beskrivit teorin rörande spel och dess tillämpning i föreläsningarna Havingnesskorrektiv – Varför spel och satte nu igång med att instruera studerande beträffande den exakta kodifieringen och Tillämpningen av spelteorin i auditering. Här är de tre faktorer som ligger bakom fenomenet att vara ”fast i en framgång”. Här finner man också hans ingående förklaring av ”icke-speltillstånd”. Dessutom, och i riktning mot tillämpning av specifika processer, tre föreläsningar som enbart handlade om Sex nivåer av processing. Denna föreläsningsserie, som innehåller många av de framsteg som bildar kärnan i Scientologi: Tankens grunder, innehåller teknologi som är så viktig att den sedan kom att utgöra en central beståndsdel av standardmässig auditering. Och för en slutlig sammanfattning av vad det innebar så var det inget mindre än en metod för att återupprätta en individs kontroll över sitt eget öde. För som Hubbard sade till auditörer: ”Ni är experterna på medvetenhet. Och ni använder den medvetenheten för att göra honom medveten om barriärer och medveten om frihet. Och om ni gör det perfekt så har ni framgång. Och det är spelet auditering.”

Läs vidare 
köp
$125 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 9

Mer om Tillämpning av Spelteori

Man försöker inte hitta något fel med preclearn som man vill rätta till. I stället för det försöker man hitta hur man kan göra honom bättre. Man behöver faktiskt inte ens leta efter något som hindrar honom från att vara bättre för att kunna göra honom bättre, för det finns vissa saker som han borde kunna göra. Och därför är vi inte särskilt intresserade av varför han inte kan göra dem, men vi är intresserade av att han kan göra dem. – L. Ron Hubbard

I februari 1956 hade Hubbard varit i London i fem månader. Hans syfte var inte bara att stärka Scientologins organisationsstruktur i Storbritannien, utan även uppdatera auditörer angående de gångna två årens tekniska framsteg, samtidigt som han utvecklade hur man disseminerade för att öppna slussportarna. Och på alla sätt och vis var resultatet en makalös framgång.

Vad gällde organisationsfronten så rymdes det internationella Hubbard-scientologförbundet inte längre i de befintliga lokalerna och flyttade till större i Brunswick House vid livliga Palace Gardens Terrace. Samtidigt tog dissemineringen fart, både när det gällde folks medvetenhet om Scientologi och när det gällde tillämpningen av den i samhället. För samtidigt som L. Ron Hubbard gav en serie mycket populära föreläsningar för allmänheten på New Lindsey Theatre, som var mer än fullsatt, hade han också fått nationellt erkännande när dagstidningar hade beskrivit honom som en ”pionjär” in i ”sinnets okända område och där bortom”. Som ett exempel på hur omfattande hans dissemineringsinsatser var kan nämnas en ärkebiskop som nu också var studerande på en professionell kurs. Han körde den näst sista listan i Självanalys på församlingen i den katolska kyrkan Good Shepherd i Chelsea.

Men än mer anmärkningsvärt, och av största vikt för honom, var hela serien med makalösa tekniska framsteg under dessa få månader. Närmare bestämt hade Hubbard i oktober 1955 börjat ge den 4:e avancerade kliniska kursen (ACC) i London, där han föreläste för auditörer om framsteg som är grundläggande för alla fall och utbildade dem på en arsenal av nya procedurer. Sedan, med ACC-n i full gång, hade han börjat med regelbundna föreläsningar – London-auditörernas möte. Och när de som hade utexaminerats från ACC-er nu tillämpade den senaste teknologin på det breda spektrumet av preclears, i kombination med L. Ron Hubbards övervakning av den instruktion som gavs dessa London-auditörer, var det en faktor som framstod som det väsentliga i auditering: Spel.

Faktum var att denna faktor var så viktig att Hubbard började ge en mycket speciell professionell kurs. För även om han hade beskrivit teorin om spel och dess tillämpning i föreläsningarna vid London-auditörernas möte, började han nu instruera studerande i den exakta kodifieringen och tillämpningen av Spelteorin i auditering. Faktiskt var det en teknologi som var så viktig för all auditering att den skulle komma att kulminera i den historiska boken Scientologi: Tankens grunder.

Närmare bestämt, Livet är ett spel. Men än viktigare, och detta betonade Hubbard för dessa studerande, var en konsiderations betydelse för auditering, en konsideration som låg i botten på praktiskt taget hela tidsspåret – en individ måste ha en begränsning för att ha frihet.

”Man säger: ’Jag vill göra den här preclearn fri.’ Hur gör man honom fri? Åtminstone ge honom en barriär.

Han måste ha något att vara fri från. Om han befinner sig ingenstans, då existerar inte hans frihet. Han är i ett mycket dåligt tillstånd om han inte har några begränsningar eller barriärer. Och detta har bevisats av det faktum att enbart genom att återupprätta folks barriärer har vi ökat deras intelligens, deras förmåga, deras lycka och gett dem ett spel.”

Här var således tillämpningen av Spelprocessing i auditering, med att helt batteri av relaterade data och tillämpningar:

  • Energi – genom att gnugga tankar mot ett stycke energi kan en thetan få den att försvinna;
  • Valförmåga – dess relation till havingness;
  • Barriärer – en havingness som är ett problem från vilket man skulle vilja vara fri;
  • Icke-vetande – på vilket sätt det är en av barriärerna och begränsningarna i ett spel;
  • Mock-ups – hur en persons vikt under forskningens gång kan öka från 100 kg till 115 kg som ett resultat av mock-ups som han föste in i sin kropp;
  • Handlingscykel – dess relation till frihet, havingness och problem;
  • Sex nivåer av processing – utvecklingen av dem och tillämpning i Spel-processing;
  • Förvirring – hur man råder bot på den genom att införa ett stabilt datum;
  • Värdering – definitionen på värdering är att försöka tvinga på en preclear auditörens verklighet, vilken inte är preclearns verklighet.

Med det framgångsrika fullbordandet av denna professionella kurs, hade L. Ron Hubbard släppt teknologi som var så avgörande att den skulle påverka alla efterföljande framsteg och deras plats som en central beståndsdel i standardmässig auditering. Och för en slutlig sammanfattning av vad det innebar så var det inget mindre än ett sätt att återupprätta individers kontroll över deras eget öde:

”Du är en auditör. Du hanterar en persons tänkande och liv så att du kan förändra deras sinne. Och dessa saker är teoretiskt sett sanna, men de fungerar inte i det fysiska universum på grund av en persons dramatisering och agerande. Precis som en person kan fortsätta i evighet med att dramatisera ett raseriengram utan att någonsin nöta ut det, så kan han fortsätta att leva i detta universum utan att någonsin bli tillräckligt medveten om det för att få sig själv att gå i en annan riktning, förstår ni? På det sättet skulle han kunna fortsätta i evighet med att vara omedveten.

Du är experten på medvetenhet. Och ni använder den medvetenheten för att göra honom medveten om barriärer och medveten om frihet. Och om ni gör det perfekt så har ni framgång. Och det är spelet auditering.”

« ACC Lectures