Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Spelkongressen

Spelkongressen

Spelkongressen

Vad är livet? Detta är en fråga som sedan länge ställts, både i de heligaste tempel och av gemene man, men som aldrig besvarats. Under denna kongress presenterar L. Ron Hubbard det överraskande svaret – det kommer från hans banbrytande forskning inom något som kan tyckas bedrägligt irrelevant vid en första anblick, men som faktiskt omfattar hela tillvaron – livet är ett spel! För oavsett livets törnar, är anledningen till att man engagerar sig i tillvaron, och anledningen till ett spel, densamma.Och oavsett om det gäller fotboll, tennis eller schack finner vi att vi, genom att studera ett spels beståndsdelar, har i vår hand själva livets beståndsdelar. Här är beståndsdelarna: frihet, barriärer och syften, och just de faktorer som bestämmer om det föreligger ett ”spel” eller ett ”icke-speltillstånd”. Han beskriver vidare i detalj de fyra typerna av spel – däribland de som individen inte vet att han spelar – grunden för aberration. I föreläsning efter föreläsning förklarade Hubbard på ett klart sätt hur man använder spelets principer på hela livet – från individer, grupper och samhällen, till varför en thetan älskar problem, och följaktligen har vi tillvägagångssättet i auditering att inte bara förbättra individens egen förmåga att spela spelet, utan nå fram till själva sanningen. Så banbrytande var dessa upptäckter att de även utgjorde kärnan i det övriga som L. Ron Hubbard släppte under denna kongress: Scientologi: Tankens grunder – den bok som han därefter alltid kom att kalla ”Scientologins Bok Ett”.

Läs vidare 
köp
$175 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 13

Mer om Spelkongressen

Det skulle kunna finnas tusentals anledningar till att man lever liv. Det skulle kunna finnas tusentals mönster man kontinuerligt omformar livet efter. Men det som ger oss de bästa resultaten, det som består provet, som står emot tidens tand, är spelteori. Och det gör ingen av de andra teorierna. – L. Ron Hubbard

Vad är liv? En enkel fråga kan det tyckas. Men ändå sade L. Ron Hubbard 1956, medan han kompromisslöst forskade vidare, att han fyllde sida efter sida med möjliga svar ... tills han hade skrivit ned omkring femhundra. Och endast ett, det minst sannolika av dem alla, höll måttet. Slutledningen var således vilseledande på så sätt att den tycktes irrelevant, men var ändå fullständigt överraskande, då den var fullständigt genomgripande: Livet är ett spel.

Och när dessa nyheter spred sig i Scientologins värld, med ett löfte om ännu mer, var det ingen överraskning när Spelkongressen drog det största antalet scientologer ditintills. Den inleddes under sista veckoslutet i augusti 1956. Och även om man tidigare haft Scientologi-kongresser på Shoreham Hotel i Washington, så var denna annorlunda – ty för att få plats med de över 400 deltagarna krävdes den stora och utsmyckade stora balsalen. Det inbegrep dock inte de 180 cm långa dockorna ”mamma och pappa” som Hubbard använde för att demonstrera grupprocessing mellan sin första beskrivning och sin ingående analys av spel.

Snart framträdde de olika beståndsdelarna och reglerna i detta spel: frihet, barriärer, syften – de ingick i alla spel; villkoren som definierade ett ”spel”, till exempel identitet, motståndare, rörelse och emotion; de som definierar en ”avsaknad av spel”, däribland lösningar, serenitet och ingen rörelse; ”kontrollens” beståndsdelar – Starta, förändra och stoppa; den roll en individ spelar i ett spel – självdeterminerad eller pandeterminerad; till och med faktorn att medvetet eller omedvetet spela ett spel.

Men oavsett vad, var och hur man spelade, var de grundläggande reglerna alltid desamma, och de förklarade livets karaktär.

Och i det låg det väsentliga i vad L. Ron Hubbard ytterligare skulle presentera: den första utgåvan av Scientologi: Tankens grunder; den bok som Ron i fortsättningen skulle hänvisa till som ”Scientologins Bok Ett”.

Här har vi de banbrytande föreläsningarna om de bakomliggande anledningarna till att allt tidigare sökande efter svar hade misslyckats, upptäckten av varför en thetan älskar problem, och som en följd av detta ett helt nytt sätt att använda auditering, inte bara för att förbättra sin förmåga att spela spelet utan för att vinna sanning.

« Congress Lectures