Förlaget för L. Ron Hubbard, författare av verk på New York Times bästsäljarlista och internationella bästsäljare

Framgångskongressen

Framgångskongressen

Framgångskongressen

Här har vi den kongress som tillhandahöll det sista kapitlet i all utveckling till dags dato och inledde en helt ny era! För oavsett vad alla upptäckter året innan hade lett till – ifråga om clearing – hade de nu kulminerat i ett banbrytande framsteg för global expansion. Först avslöjar L. Ron Hubbard det enda reaktiva postulat som utgör grunden till planetens apati: ”Det finns inget jag kan göra åt det”. Detta postulat har dock inte en chans mot vad han därnäst upptäckte. Från det genomgripande datumet, ”förvirringarna är inte och ordning är”, kom upptäckten rörande en thetans högre stående förmåga. Faktum är att när en individ når toppen av skalan så är det det enda han kan göra. Det är ett datum som ger svaret på hur en individ kontinuerligt kan skapa ordning som sprider sig likt en våg över världen. Och det är grunden till att Hubbard inledde denna kongress där de vanligtvis slutade: Scientologins framtid. För med den sista och numer legendariska föreläsningen hade han tillhandahållit medlen för att uppnå den mest sällsynta av kvaliteter, den som ändå förekommer naturligt hos varje scientolog, och är nödvändig för en ny civilisation: Ledarskap.

Läs vidare 
köp
$125 USD
Gratis frakt För närvarande berättigad till gratis frakt.
I lager Skickas inom 24 timmar
Format: CD
Föreläsningar: 6

Mer om Framgångskongressen

Tre ämnen, inte ett, har utvecklats i Dianetik och Scientologi under alla dessa år.

Det första och viktigaste är givetvis själva Scientologin. Det andra är organiseringskunnande. Det tredje är hur man utbildar auditörer.

Dessa sista två teknologier fanns inte 1950, vilket var anledningen till vår oförmåga att göra de framsteg vi behövde göra. – L. Ron Hubbard

Men när 1958 led mot sitt slut hade det där första ämnet – Scientologin själv – resulterat i en landvinning som skulle smälta samman alla tre till det avslutande kapitlet för varenda framsteg till dags dato ... och begynnelsen på en fullständigt ny era.

Först vad gällde ”Scientologin själv”, kom detta:

”Någonting har hänt!!!

Det största enskilda framsteget på åtta år har just inträffat.

Vem som helst kan clearas genom engramkörning.”

Och medan hela berättelsen om detta banbrytande framsteg ges på annat håll (Clearingkongressen i London), fick L. Ron Hubbards upptäckt av den sanna naturen, strukturen och källan till mentala intrycksbilder honom att på nytt granska sina tidigaste procedurer för clearing – de från 1947 då han gjorde sina första Clears – till och med före Bok Ett. Dessa upptäckter hade nätt och jämt tillkännagivits förrän han började med en ny kurs – Londons 5:e avancerade kliniska kurs (ACC).

Samtidigt som han gav föreläsningar, övervakade och arbetade med utbildade auditörer, testade han den senaste teknologin inom Scientologin för att hantera Dianetik-engram. Resultaten var omedelbara. Inte bara ökade hastigheten i clearing dramatiskt, utan dessa nya upptäckter hade löst det tidigaste hindret i Dianetik-auditering – det blockerade fallet.Faktum är att det inte var en enda preclear som inte återvann minnen av tidigare liv, och det är anledningen till att fallhistorierna från den 5:e ACC-n i London snart resulterade i boken Har du levt förut?

Därnäst, och direkt relaterat till vad som nu gjorde clearing möjlig, ”utbildning av auditörer”, kom denna upptäckt från Hubbard:

”Jag har funnit att en scientolog i sin utbildning måste approximera vägen för den faktiska forskningen och upptäckterna. Annars kan han inte cleara människor med lätthet, eftersom han saknar fundamentala förståelser som blev allmän sanning för många år sedan.”

Hubbard hanterade detta genom att skapa en ny typ av kurs, nu en väsentlig beståndsdel i all auditörsutbildning: Brevkursen.Än en gång, dess syfte hade allt att göra med hur snabbt clearing åstadkoms, vilket definitivt inkluderade den hastighet med vilken auditörer kunde utbildas så att de kunde cleara andra. Här fanns kurser för varje bok utmed ”vägen till de faktiska upptäckterna”, som började med Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen, och fortsatte med varje därpå följande bok, och bestod av separata lektioner som omfattade de grundläggande definitionerna och överordnade data för varje framsteg i dessa böcker. Dessutom var de avsedda för hemmastudier. Härav namnet ”Brevkurs” (eng. Extension Course), som en förlängning (eng. ”extension”) av Akademin, vilket låter scientologer påbörja sin auditörsutbildning redan innan de anländer till kurslokalen. Allt detta förklarar hans tillkännagivande i januari 1959 i tidskriften Ability:

”Vem förväntas göra en brevkurs? Alla.”

Och slutligen, där fanns det sista pionjärområdet med hjälp av vilket man kunde få till stånd i sanning global expansion, organisatoriskt know-how. Vad det beträffade hade hans nya upptäckter rörande mentala intrycksbilder avslöjat någonting annat, till och med någonting större – nämligen vad förvirring och ordning består av.

”Vi har en splitterny förståelse av någonting. Man auditerar inte förvirring med förvirring, och därför har vi nått upp till ett nytt organisationstillstånd.”

Vad Hubbard därefter avslöjade var inget mindre än den överordnade förmågan hos en thetan, vilket börjar med det genomträngande datumet:

”Förvirringarna är inte och ordning är.”

För, som han därefter visade i tillämpning, här fanns den mest fundamentala grund när det gällde att bringa ordning till en preclear, en organisation ... ett helt samhälle. Däri ligger historien om hur dessa tre ämnen – Scientologin själv, utbildning av auditörer och administrativt know-how – smälte samman och gav svaret på skapandet av en ny civilisation, så som det beskrivs i Hubbards legendariska föreläsning ”Ledarskap”. För i den föreläsningen finns det inneboende ansvaret hos varenda scientolog, som en ledare, och verktygen för att åstadkomma dess kännetecknande egenskap. Detta är verkligen en föreläsning av sådan vikt att L. Ron Hubbard omedelbart lät kopiera och distribuera den till varenda auditör på jorden.

Kort sagt, när Framgångskongressen var över hade en helt ny era börjat. Trots allt, nästa gång scientologer samlades vid en kongress för att höra ifrån L. Ron Hubbard, var den monumental: Tillkännagivandet av teknologi för storskalig clearing – hundratals eller till och med tusentals åt gången – av en auditör.

Så välkomna till Shoreham Hotel i Washington januari 1959.

« Congress Lectures